Der findes et væld af mindesmærker i Fredericia Kommune, og mange af dem er et besøg værd. Hvis man skal en tur til Taulov eller Skærbæk, er der her et par, som kan anbefales at lægge vejen forbi.

Skærbæk har altid haft en nær tilknytning til sin havn, hvor der stadig er lidt fiskeri. Tidligere var der mange flere fiskere i Skærbæk, og det var et noget farligere erhverv, end det er nu. På Nyvej ved Ernst Carlsens Vej og Skærbæk Havnegade finder man en sten, der er sat over nogle lokale fiskere. De blev ofre for to episoder med søminer i Lillebælt. Mindestenen er placeret i et lille anlæg, og den består af en granitsten med denne inskription:

V. Dan Pedersen
*1907 +25.9.1940

Aage Ravn
*1901 +12.3.1948

Villy E. Christensen
*1925 +12.3.1948

Strenge kaar blev eder givet
Danske mænd af fiskerstand
Kampens indsats det var livet
Naar I stævnede fra land

Mindestenen ved Taulov Station over de tre lokale jernbanefolk, der blev henrettet som modstandsmænd den 19. april 1945. Foto: Museerne i Fredericia

Disse tre lokale fiskere blev alle ofre for britiske søminer, der under Anden Verdenskrig blev lagt i danske farvande for at ramme tyske skibe. Det hændte dog desværre, at danske fiskere ramte minerne eller fik dem i deres net, også længe efter krigen. I september 1940 var Dan Pedersen sejlet ud sammen med fiskeren Ole Strandby. Deres båd sprang i luften pga. en mine. Ole overlevede, men Dans lig blev først fundet et par måneder efter. Aage Ravn og Villy E. Christensen var i marts 1948, tre år efter krigens afslutning, også ude og fiske i Lillebælt. Her fik de en mine i deres garn, der sprang. De blev begge dræbt. Det var voldsomme oplevelser for det lille fiskerleje Skærbæk, og den 28. maj 1955 lod man denne sten sætte til minde om de tre fiskere.

Hvis man så tager en tur til Taulov kirke, kan man blandt andet se en anden mindesten. Den blev opstillet i 1852 og markerer en fællesgrav for otte gardehusarer, der deltog som soldater under Treårskrigen 1848-1851 mellem kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig-Holsten. Disse otte gardehusarer var med i Slaget ved Kolding, der fandt sted den 23. april 1849. Det var således et slag, der fandt sted kort inden det berømte slag ved Fredericia den 6. juli 1849. Slaget ved Kolding den 23. april 1849 var et stort slag, hvor der var flere tusinde soldater på begge sider, og flere hundrede døde under slaget. Danskerne led nederlag, og trak sig efterfølgende tilbage mod Vejle og Fredericia. På Taulov kirkegård blev otte af de faldne gardehusarer gravlagt, og i 1852 blev de mindet med en gravsten. På gravstenen er der øverst placeret en metalkopi af en husarchakot (hat) og et marmorkors. Stenen er dekorereret med bladornamentering samt på siderne en rytterpistol og en rytterkarabin. Der er inskription på alle fire sider.
Over for gravstenen findes et mindesmærke over syv andre soldater fra samme slag.

Mindestenen over tre lokale fiskere i Skærbæk. Foto: Museerne i Fredericia

Inskriptionen på stenen lyder:

FRA SAMTLIGE ESCADRONKAMMERADER OFFICERER UNDEROFFICERER OG MANDSKAB (Forsiden)

DEN 23. APRIL 1849 (Venstre side ved rytterpistolen)

AF 2DEN GARDEHUSAR ESCADRON (Højre side ved rytterkarabinen)

På bagsiden står der FALDNE VED KOLDING samt navne og rang på de otte begravede.

Endnu en mindesten i Taulov findes i svinget ved Taulov Station. Stenen blev rejst den 19. april 1946, og er et minde over de tre Taulovborgere, der var med i en modstandsgruppe, der i 1945 blev henrettet af den nazistiske besættelsesmagt den 19. april, blot 15 dage inden Befrielsen, som de sidste danske modstandsfolk, der blev henrettet i Ryvangen i København.

Mindesmærket er opstillet i et lille anlæg nær jernbanestationen i Taulov. Det består af en natursten med inskription på begge sider, og på bagsiden er der indhugget et kors samt en opstigende sol. Teksten på bagsiden er et citat fra Kaj Munks digt ”De faldne”.

Inskription
Stenens forside:

Henry Jacobsen
Carl Gustav Kolding
Eluf Preben Månson

19. april 1945

Stenens bagside:
Drenge, I drenge som døde,
I tændte for Danmark i dybeste mulm
En lysende morgenrøde.

Rejst af beboere i Taulov sogn.

Der findes som sagt et væld af mindesmærker forskellige steder i Fredericia Kommune. De er sat over mennesker og begivenheder, og de fortjener stadig at blive set.