Boligkontoret Fredericias Direktør Finn Muus skriver dette mindeord om varmemester Lars Herlufsen, på vegne af Boligkontoret Fredericia, kollegaer og organisationsbestyrelse.

Torsdag den 9. september modtog vi den smertelige meddelelse om, at vores medarbejder Lars Herlufsen var gået bort i en alder af 61 år. Selv om budskabet ikke kom uventet, er det trist, når man mister et menneske og medarbejder, som har betydet meget for mange, pludselig ikke er her mere.

Lars Herlufsen blev ansat i Andelsboligforeningen i 2005 senere fra 2011 i Boligkontoret Fredericia hvor han i de mellemliggende år har serviceret beboerne og afdelingernes ude og inde arealer. Takket være sin faglige og medmenneskelige indsigt nød Lars stor respekt og var meget afholdt blandt sine kollegaer og beboerne. Medarbejderne kendte Lars som en igangsætter med en utrolig energi og som et menneske, der altid sprudlede af godt humør. Samtidig besad han stor personlig integritet og var et sjældent sødt menneske, der – selv når han havde travlt – formåede at lægge mærke til og tage sig af menneskerne omkring ham.

Lars var også en af de meget betydelige kulturbærere i Korskærparken hvor han havde sin daglige gang, ikke kun på grund af sin anciennitet men lige så meget på grund af de erfaringer som han bragt med ind i jobbet. Før sin ansættelse i Boligkontoret Fredericia havde Lars arbejdet som smed på det daværende Kemira.

Lars havde en særlig evne til, på sin egen måde, at markere sine synspunkter. Hans betænksom- og eftertænksomhed i kombination med empati, ordholdenhed og ordentlighed gjorde ham til ikke blot en ideel medarbejder, men også en fantastisk kollega og ven for de mange der kom tæt på ham.

Nu er Lars Herlufsens eget liv ophørt – efter en langvarig kræftsygdom, hvor han til det sidste insisterede på livsglæde, oprigtighed og kærlighed til livet. 

Tilbage står vi med savnet. Men også med bevidstheden om det privilegium, det har været at have haft Lars Herlufsen som kollega på vores fælles arbejdsplads. Vores tanker går til familien, ikke mindst Lars’ hustru Susan og børnene Jes og Casper.

Æret være Lars Herlufsens minde.