Siden 2004 har der været tradition for, at den årlige mindehøjtidelighed er sluttet på Landsoldatpladsen, men i år har 4. Maj Komitéen valgt at slutte højtideligheden på Bülows Plads.

”Mindehøjtideligheden for Danmarks befrielse og de faldne fra Fredericia har historisk set ikke noget med Landsoldatpladsen, som jo er mindesmærket for den første menige soldat. Meldahls Rådhus var byens rådhus i 105 år, så derfor synes vi, at det giver god mening at flytte mindehøjtideligheden til Bülows Plads. I år slutter vi også af med en mindegudstjeneste i Sct. Michaelis Kirke, som ligger lige ved siden af”, fortæller næstformand i 4. Maj Komitéen, Johannes Lund Nielsen.

Som de foregående år er der lagt op til en traditionsrig og stemningsfuld markering af Danmarks befrielse i 1945. Mindehøjtideligheden starter i år kl. 19 ved mindestenen ved banegården.

Programmet for mindehøjtideligheden
Kl. 19.00 bliver mindehøjtideligheden indledt ved med en fælles indmarch af de faner, der deltager, hvorefter frihedsbudskabet lyder nok engang. Herefter er der fællessang med ”En vinter lang og mørk”, og i år bakker Luna Koret op om fællessangen.

Årets hovedtaler er rektor fra byens gymnasium, Poul Erik Madsen. Efter hovedtalen vil navnene på de faldne i Fredericia bliver læst op. Herefter bliver der lagt kranse og buketter ved monumentet. Som afslutning på mindehøjtideligheden ved monumentet synges ”Altid frejdig når du går”.

Omkring kl. 19.40 gør Fredericia Postorkester, Hjemmeværnet og publikum klar til fakkeloptog op ad Vesterbrogade og gennem Prinsens Port til Bülows Plads. Her vil Johannes Lund Nielsen byde velkommen og Luna Koret vil synge to sange. Herefter gives ordet til aftenens anden taler 2. viceborgmester Ole Steen Hansen.

Mindehøjtideligheden afsluttes med, at alle synger ”En lærke letted”, hvorefter Johannes Lund Nielsen slutter højtideligheden af på Bülows Plads og invitere til mindeandagt i Sct. Michaelis Kirke. Hele arrangementet sluttes af kl. 21.15 med et let traktement.

Hele programmet for 4. maj kan ses på http://fredericia.dk.