Søndag den 7. november markerer Reformert Menighed endnu et jubilæum. I år er det 200-året for Reformert Skolebygnings indvielse, og samtidig 200-året for den unge præst fra Schweiz, pastor Jules Charles Rieus død, 1821. J.C. Rieu havde, via en indsamling i hele Europa, sørget for midler til skolens opførelse. Alle medlemmer, tidligere elever, lærere, samarbejdsparter, kulturudvalg, fonde og andre interesserede inviteres, og er meget velkomne til at deltage i markeringen.

Jubilæet markeres med forskellige tiltag. Planlægningen startede så småt sidste år, hvor vi skaffede fondsmidler til restaurering af Rieus takketavle på skolebygningens gavl. Tavlens franske tekst er skrevet af pastor Rieu, som en tak til Gud og de mange medlemmer og kontakter rundt om i Europa, som gav økonomiske bidrag til byggeriet. Få måneder før bygningens indvielse den 8. november 1821, døde pastor Rieu, 28 år gammel, af en smitsom sygdom blandt Menighedens medlemmer. Præsten oplevede således ikke at se skolen blive taget i brug. Pastor Rieus ven, Bone Falck-Rønne, bekostede tavlens opsætning. Et andet projekt har været at skaffe fondsmidler til reparation af skorstenen på skolen og restaurering af pastor Rieus gravmæle på kirkegården. Begge dele er lykkedes.

Søndag den 7. indledes med en jubilæumsgudstjeneste kl. 10. Dernæst genafsløres pastor Rieus gravmonument. Derudover bliver der udgivet en publikation om pastor Charles Rieu, forfatter Rosa Engelbrecht. Udgivelsen indeholder blandt andet gengivelse af en publikation, som en af Rieus venner i Fredericia, E.P. Rosendahl, rektor på Fredericia Gymnasium, udgav i 1822, året efter Rieus død. Fortællingen er et vidnesbyrd om et helt fantastisk menneske, samt et tidsbillede i sprog og beskrivelser.

Som 21-årig ung teologistuderende fik Rieu udgivet sine teologiske tolerance-teser. Han bestræbte sig hele sit korte liv for selv at leve efter sine 23 teser. Disse er oprindeligt udgivet på fransk, og blev i år oversat af Kirsten Hermann Bjerre. Teserne er gengivet på dansk i bogen.

En af pastor Rieus franske studiekammerater, Frederich Monod, hvis far var præst ved den Fransk-reformerte menighed i København, udgav i Paris, også i 1822, sin beretning om sin studiekammerat og nære vens liv og virke i Fredericia. Hans beretning, med uddrag af breve fra J.C. Rieu, er ligeledes inspiration til den nye udgivelse fra Reformert Menighed.

Efter genafsløringen af pastor Rieus gravmonument, åbnes en udstilling i skolebygningen om skolens historie. Der bydes på reception med vin, vand og ”franske fristelser”. Udstillingen vil være åben hver dag fra kl. 12 til 17, til og med søndag den 14. november, og vil være offentlig tilgængelig, med gratis adgang. Udstillingen vil blandt andet bestå af bevaret undervisningsmateriale, fotos og tekster, fra næsten 200-års virke og liv i Reformert Skole.

I løbet af udstillingsugen vil der være særlige arrangementer for bl.a. tidligere elever og lærere. Onsdag aften den 10. november, kan alle interesserede opleve fortællinger og oplæsning om og af reformerte elever og læreres skoleminder. Alle er velkomne.

Kun til et særarrangement fredag aften den 12., tiltænkt en sammenkomst for tidligere elever og lærere, vil det være nødvendig med tilmelding på mail: jomotomo@post10.tele.dk