Socialområdet i Kolding Kommune får 7,7 mio. kr. ekstra at råde over i 2016. Pengene kommer fra Den sociale særtilskudspulje, og skal bruges til allerede eksisterende projekter, samt bidrage til finansieringen af nye sociale tiltag.

Det er andet år i træk, at Kolding Kommune med succes har indsendt en ansøgning om økonomisk tilskud fra Social- og Indenrigsministeriets sociale særtilskudspulje.

Pengene for 2015 er netop blevet fordelt på en række projekter i Kolding Kommune. Det økonomiske tilskud fra forrige ansøgning, var blandt årsagerne til, at Udsatterådets ønske om en socialsygeplejerske kunne blive til en realitet.

Fakta:

Den sociale særtilskudspulje (§17)

Formålet med puljen er at styrke kommunernes muligheder for at yde en særlig indsats over for sociale problemer i bestemte dele af kommunen, hvor der er mange borgere med sociale problemer.

Kolding Kommune modtog i 2015 6,7 millioner kroner fra Den sociale særtilskudspulje.

For 2016 er der søgt om 10 mio. kr., og altså givet tilsagn om et tilskud på 7,7 mio.kr.