Fem danske ejendomsmæglerkæder betaler en samlet bøde på knap 12 mio. kr. for brud på konkurrenceloven. En anden kæde og Dansk Ejendomsmæglerforening afviser millionkrav og vil derfor blive tiltalt af anklagemyndigheden.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har med en samlet millionbøde til fem ejendomsmæglerkæder afsluttet efterforskningen af et sagskompleks om en strafbar aftale mellem landets ejendomsmæglerkæder, der i strid med konkurrenceloven har boykottet boligportalen Boliga.dk. Det oplyser statsadvokat Morten Niels Jakobsen på anklagemyndighedens hjemmeside.

»Køb og salg af vores hjem er afgørende økonomiske begivenheder, som for de fleste mennesker kun sker få gange i livet. Det er derfor af overordentlig stor vigtighed, at vi kan regne med fairplay på boligmarkedet. Bødernes størrelse i denne sag afspejler, at der er tale om alvorlige brud på den lov, der skal sikre ordentlig konkurrence på boligmarkedet i Danmark,« siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen.

Sagen om Boliga blev indbragt for konkurrencerådet og dernæst overdraget til SØIK, fordi der var tale om en strafbar adfærd.

»Boliga.dk var den første portal, der offentliggjorde liggetider, prisudvikling og endelige salgspriser, og portalen skabte dermed en gennemsigtighed om bolighandel. Det fremgår af Konkurrencerådets afgørelse, at en stor del af ejendomsmæglerbranchen ikke umiddelbart har fundet dette rimeligt og ønskværdigt,« siger Jakob Hald, direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

De fleste involverede ejendomsmæglerkæder i sagskomplekset har efter kontakt med SØIK valgt at acceptere bøderne. Dermed undgår de og retssystemet omkostningstunge straffesager i retten. Det drejer sig om Home, DanBolig og Nybolig, der hver har vedtaget en bøde på 3,75 mio. kr. RealMæglerne har vedtaget en bøde på 0,5 mio. kr. Danske Selvstændige Ejendomsmæglere har vedtaget en bøde på 80.000 kr. Fra hver af de fem virksomheder har en ledende medarbejder vedtaget en personlig bøde på 25.000 kroner for sin del i overtrædelsen. Herudover har en ledende medarbejder fra EDC vedtaget en personlig bøde på 25.000 kroner.

»Vi har nu lukket de fleste af sagerne med de involverede ejendomsmæglere i dette vigtige sagskompleks. Vi har haft en god kontakt til mæglerne og deres advokater og lyttet til de bemærkninger, som de har fremført. Næsten alle i sagskomplekset har nu valgt at betale store bøder. Bødestørrelserne er inden for det niveau, som de efter anklagemyndighedens vurdering alligevel skulle regne med efter praksis,« siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen, der understreger, at muligheden for at få sagen prøvet af domstolene, og dermed den retssikkerhedsgaranti der ligger i, at domstolene har det sidste ord, har den enkelte virksomhed altid i forhold til en bøde.

EDC-Gruppen A/S og Dansk Ejendomsmæglerforening har ikke ønsket at vedtage en bøde. SØIK vil derfor nu rejse en straffesag, der vil blive sendt til retten, når der er udformet et anklageskrift.

BAGGRUND

I 2009 aftalte Dansk Ejendomsmæglerforening og ejendomsmæglerkæderne, der står bag boligportalen Boligsiden.dk, at de ville opfordre deres mæglere til at boykotte Boliga.dk for at beskytte Boligsiden.dk mod konkurrence. Boykotten indebar blandt andet, at mæglerne skulle undlade at stille annoncebilleder af boligerne til rådighed for Boliga.dk.

I 2012 påbød Konkurrencerådet Dansk Ejendomsmæglerforening og ejendomsmæglerkæderne at ophøre med enhver form for aftale om at nægte Boliga.dk at vise billeder af de boliger, som mæglerne har til salg.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmeldte efterfølgende sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).