Post Danmark skal betale en bod på 2,5 mio. kr. for manglende opfyldelse af kvalitetskravet for postlevering i første halvår 2016. Det skriver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i en pressemeddelelse.

Postloven giver mulighed for at pålægge Post Danmark en bod for ikke at leve op til kvalitetskravene til omdeling af breve og pakker.

I posttilladelsen til Post Danmark er det fastsat, at 93 % af breve skal være fremme ’til tiden’. Det vil for de tidligere A-breves vedkommende sige dagen efter indleveringen til Post Danmark.

Trafik- og Byggestyrelsen har konstateret, at Post Danmark de første seks måneder af 2016 har haft en kvalitet under det fastsatte niveau, idet kun 86,8 % af A-brevene har været fremme hos modtageren ’til tiden’.

Trafik- og Byggestyrelsen har derfor truffet afgørelse om at pålægge Post Danmark bod for manglende opfyldelse af kvalitetskravet til om-deling af A-breve for halvårsperioden 1. januar – 30. juni 2016.