I forbindelse med udbygningen af Kolding Havn har Kolding Kommune et ønske om at klappe, som det hedder, en del af deres fjordbund ud for Trelde Næs. Hos Miljøstyrelsen har man endnu ikke tager stilling til sagen, fordi den er sendt i høring. 

Vi må forstå, at Kolding Kommune har en stor mængde af slam fra deres nye havneudbygning, som de gerne vil af med. Hvilke overvejelser gør man sig i Miljøstyrelsen om bortskaffelsen af dette?

“Der er tale om opgravet fjordbund, som skal opgraves øst for Kolding Lystbådehavn. Havnen har sendt en ansøgning om tilladelse til klapning af materialet på Trelde Næs klapplads. Miljøstyrelsen har nu sendt ansøgningen i høring hos et antal offentlige myndigheder i henhold til klapbekendtgørelsens §8 (BEK nr. 516 af 23/04/2020). Miljøstyrelsen afventer disse høringssvar, inden ansøgningen behandles”, forklarer Marinebiolog ved Miljøstyrelsen, Anders Vedel. 

Hvordan foregår beslutningsprocessen om hvor dette slam kan udledes?

“Beslutnings- og tilladelsesprocessen er beskrevet på Miljøstyrelsens hjemmeside: https://mst.dk/erhverv/klapning/om-klapning-paa-havet/

Processen i forbindelse med tilladelser til klapning af havbundssediment er også beskrevet i den såkaldte klapvejledning (Dumpning af optaget havbundsmateriale – klapning): Vejledning nr. 9702 af 20. oktober 2008”, svarer Anders Vedel i en mail til Fredericia AVISEN. 

Hvilke konsekvenser for denne udledning for det i forvejen svigtende naturliv i Lillebælt? Vi må forstå, at der er tale om slam der indeholder olierester, dækrester og anden forurening fra trafikkerede veje i nærheden. Kan det afvises, at der IKKE vil være nogle negative konsekvenser som følge af denne udledning? Havde der, fagligt set, ikke været mulighed for at udlede et andet sted med færre konsekvenser?

“Miljøstyrelsen har modtaget en konkret ansøgning om klaptilladelse på Trelde Næs klapplads. Miljøstyrelsen har endnu ikke behandlet ansøgningen fra Kolding Kommune”, fortæller Anders Vedel, Marinebiolog ved Miljøstyrelsen. 

Altså har Miljøstyrelsen endnu ikke taget stilling til hvorvidt denne klapning af havbund kan tillades. Dog er én ting helt sikkert: Der er rigtig mange fredericianere der er dybt imod denne klapning. Blandt andet kan du på Fredericia AVISEN læse om en underskriftsindsamling, en byrådsgruppe der er stærke modstandere – og en løsgænger der er klar til at lave en demonstration. 

2 KOMMENTARER

  1. Tør nogen tage et væddemål? Jeg påstår at økonomiske årsager afgør sagen, altså at Kolding Kommune går lov til at svine hos deres naboer i Fredericia! Alternativt vinder miljøhensynet og Kolding Kommune får IKKE lov til at klappe deres forurening hos deres ( endnu) gode naboer I Fredericia! Kom bare med et bud 😑

Leave a Reply