Årets 5.-6. juli-fejring er af mange blevet betegnet som en succes, selvom vejret ikke var med hele vejen. Militærhistorisk Forening Fredericia gør status, og kommer med et forslag.

I år blev udfaldet fra Fredericia fejret med både fakkeltog, fyrværkeri og morgenvækning med kanonsalutering på volden, som i 2018 blev aflyst pga. af tørke og det landsdækkende afbrændingsforbud. Et nyt tiltag til festlighederne var i år besøget af Garderhusarenes Hesteeskadron, som var en kæmpe succes.

“For at gøre 6. juli-festlighederne mere historisk korrekt, mangler nu kun kanonsaluteringen på Georgs Bastion, som gennem årene er udført af Hjemmeværnets Salutkommando med anvendelse gamle britiske 76 mm. panserværnskanoner fra 1944, betjent af soldater iført gamle uniformer fra Anden Verdenskrig, som intet har med 3 års krigen og udfaldet fra Fredericia at gøre”, skriver Næstformand i Militærhistorisk Forening Fredericia, Hans Dal.

I juni måned i år deltog 50 personer fra Militærhistorisk Forening Fredericia i højtidelighederne i forbindelse med 75. års jubilæet for invasionen i Normandiet.

“Hvordan havde vi ikke reageret, hvis vi var blevet mødt af kanoner fra 1849, og soldater iført uniformer fra dengang?”, spørger Hans.

“Militærhistorisk Forening Fredericia foreslår derfor, at man fremover bruger den genskabte Prinsessens Bastion ved Danmarksporten, og afskyder de 3 punds kanoner, som bastionen er bestykket med, af personer iført uniformer fra 1849, hvilket vil give et historisk korrekt indtryk. Samtidig med at der er en smuk udsigt over byen fra Prinsessens Bastion”, skriver Hans Dal.

“Hertil kommer, at afskydningen af panserværnskanonerne er alt for højt. Selv med høreværn bliver mange børn skræmt af de høje brag, og mange børnefamilier har derfor valgt at blive væk fra arrangementet. En anden gevinst er, at det er meget billigere at afskyde 3 punds kanonerne med sort krudt, i stedet for panserværnskanonerne”, fortsætter han.

Ved at ændre og flytte afskydningen til Prinsessens Bastion vil man opnå:

  1. En bastion som den tog sig ud i 1849, bemandet med soldater i uniformer og udrustning fra dengang.
  2. Bastionen ligger tæt på Danmarksporten, med en flot udsigt over Fredericia
  3. En kanonsalutering med 3 punds kanoner, som ikke er så højt, og mere realistisk end panserværnskanoner.

Alle var glade for Garderhusarenes Hesteeskadrons besøg og opvisning til 6.juli festlighederne, som i øvrigt var kommet i stand gennem formanden fra Militærhistorisk Forening Fredericia.

https://www.ibc.dk/eud-business/