DanmarkC TV er havnet i hård modvind, efter det er kommet frem, at stationslederen for vores lokal forankrede TV-station tidligere er dømt et års ubetinget fængsel for overgreb og krænkelse af tre mindreårige piger. Han blev samtidig ved dommen frakendt retten til at beskæftige sig med børn og unge under 18 år i forbindelse med både arbejde og fritidsaktiviteter. Om han har brudt det forbud, er ved at blive undersøgt af lokalpolitiet i Fredericia. Men meget tyder på det!

DanmarkC TV drives som ikke-kommerciel TV-station og får derfor ca. 800.000 kroner i støtte hvert år fra Kulturstyrelsen/Radio- og tv-nævnet. Derudover har Fredericia Kommune støttet med 600.000 kroner de sidste to år. DanmarkC TV drives tildels af frivillige, mens andre får udbetalt løn – deriblandt stationslederen.

Normalt er lokal-tv ikke kommercielt interessant ( da det ikke er lovligt at vise reklamer), og det er jo også derfor, at der støttes med så mange af skatteborgernes penge hvert år. Men en aktindsigt hos Fredericia Kommune afslører, at kommunen og vores lokale politikere har været særdeles glad for at støtte DanmarkC TV, hvor de har kunne fået deres budskab ud –  uden kritiske spørgsmål.

Stationslederen har nemlig via et personejet firma – FredericiaC TV -, der bruger samme udseende logo som DanmarkC TV, kunne sælge reklamer udenom foreningen. I mange butikker i Fredericia hænger der info-skærme, som viser nyheder fra DanmarkC TV. Det gør der blandt andet også på Fredericia Bibliotek* og Jobcenter Fredericia**.

Men info-skærmene tilhører tilsyneladende ikke foreningen DanmarkC TV – men stationlederens eget firma. Derfor bliver der også vist reklamer, hvor indtjeningen ryger direkte ind på stationlederens private konto. Ikke nok med at Fredericia Kommune har vendt det blinde øje til, at der bliver vist private annoncer på info-skærme, der hænger i de kommunale bygninger, de har også ladet stationslederen for DanmarkC TV ophænge dem gratis.

Nu kunne det jo godt være, at kommunen har været i god tro og overset, at det ikke var DanmarkC TVs skærme. Men en aktindsigt hos kommunen afslører, at de udmærket har vidst, at det var stationlederens eget firma, som de betalte til. F.eks har Jobcenter Fredericia betalt over 24.000 kroner for en sekvens på info-skærmene samt reklame på DanmarkCs kabel-tv. Penge som man må formode, at foreningen ikke har set skyggen af.

Hvor meget af DanmarkC TVs udstyr, som der er betalt med skatteborgerne penge, vides ikke. Men meget tyder på, at udstyret er brugt i stationlederens eget firma, da han har faktureret Fredericia Kommune for tusindvis af kroner udenom foreningen. Det er blandt andet sket, hvor han har udført videoarbejde for kommunen. For slet ikke at tale om de private firmaer i Fredericia, som også har handlet med ham.

Grace Bondebjerg Suhadi, der er fuldmægtig hos Slots- og Kulturstyrelsen, er bekendt med overstående, men har ingen kommentar til sagen, førend radio- og tv-nævnet har holdt møde den 31. marts om DanmarkC Tvs sendetilladelse og fremtid.

Det har ikke været muligt for Fredericia Avisen, at få en kommentar til artiklen fra stationslederen for DanmarkC TV.

Henrik Melchior Olsen, der er chefjurist på Fredericia Kommune, er ved at undersøge sagen omkring reklamerne på info-skærmene. Indtil resultatet af denne undersøgelse foreligger, ønsker chefjuristen ikke at kommentere artiklen. Fredericia Avisen følger op på sagen.

*Dennis Mølgaard Hansen, der er arbejdsmarked og borgerservicechef, oplyser, at samarbejdsaftalen om info-skærmen på Jobcenter Fredericia blev opsagt pr. 31. maj 2016.

**Info-skærmen på Fredericia Bibliotek ejes af biblioteket selv.

Her er et lille udpluk af de fakturaer, som Fredericia Kommune har betalt til stationlederens firma – FredericiaC TV: