Torsdag meldte Transportministeriet ud, at man har afsat i alt 61 millioner kroner til en ombygning af afkørsel 61 ved Taulov. I alt bliver der brugt 3,5 milliarder kroner på projekter rundt om i landet.

– Med infrastrukturplanen har vi afsat en pulje på 3,5 milliarder kroner, der kan bruges på projekter, der binder land og by tættere sammen. Med puljen til land og by kan vi blandt andet løse en række af de mindre udfordringer, der løbende opstår i forhold til for eksempel fremkommelighed og tilkobling til vejnettet, siger Transportminister Benny Engelbrecht om den aftale, der nu giver 61 millioner kroner til en ombygning af afkørslen ved Taulov.

Business Fredericia: Et stort arbejde bærer frugt

Erhvervsdirektør i Business Fredericia, Kristian Bendix Drejer, kalder det for en lang sej kamp, der nu bliver til handling. Det skyldes et tæt samarbejde mellem Fredericias aktører, forklarer han.

– Jeg synes det er en fantastisk god nyhed vi har fået. Det er noget vi med erhvervslivets, Taulov Transportcenter, Business Fredericia, Fredericia Kommune og ADP. Det har været en af hovedpunkterne med branchen i Taulov, fortæller Kristian Bendix Drejer og fortsætter:

– Det er et fælles samarbejde der har fået det her hjem. Det har givet et konstant fokus på det her.

– Det her kommer til for det første at sikre, at vi ikke får en opstuvning ved Taulov der danner farlige situationer. Det kommer til at lette trafikken i Taulov. Vi får skilt trafikken mellem borgere og erhvervsliv. Det letter det også for dem der bor derude. Det kommer til at lette langt ind mod Fredericia. Det betyder måske også, at 59’eren bliver aflastet, slår Kristian Bendix Drejer fast.

– Det er vigtigt for mig at understrege, at det her ikke er det eneste arbejde der er lavet for infrastrukturen i området. Vi har i et tæt samarbejde lavet mange ting og skal fortsat gøre det, men det her er en af de helt store, der kommer til at gøre en stor forskel for trafikken og virksomhederne i Taulov, lyder det fra Kristian Bendix Drejer.

Borgmester: Vi er meget glade for midlerne

Det er en glad borgmester i Fredericia, der nu har fået en stor støtte fra ministeriet omkring det arbejde man fra kommunal side allerede har påbegyndt på kommunens veje.

– Det er rigtig mange penge og det er den statslige medfinansiering af projektet. Kommunen er allerede i gang derude. Kommunens primære opgave er at sikre, at trafikudviklingen i og omkring Taulov glider godt og sikkert. Det er det der foregår rundt om motorvejen. Vejdirektoratet har et klart formål om at få trafikken af motorvejen. Det er en stor udfordring lige nu. Der er en række opgaver der skal løses i ombygningen her, siger Steen Wrist og fortsætter:

– Vi er ved at få forlagt Nordens vej, så den kommer i lyskrydset ved tanken. Adelvej bliver forlagt så den kommer i den anden rundkørsel ved Arla. Det gør at stykket bliver langt mindre belastet. Det lyder af små ting, men summet op er det et rigtig stort projekt der koster i omegnen af det dobbelte af det staten har givet. Det kommer til at være 3-4 år – og ja, det giver trafikale udfordringer. Men hvis ikke vi gør det, så går det først galt. Vi har et infrastrukturelt efterslæb. Det her var prikken over i’et. Vi har jagtet det tilskud i flere år og er glade for at det lykkedes.

– Det betyder at virksomhederne hurtigere kan komme til og fra motorvejen, det er i sig selv godt. Men det betyder også at borgerne i Taulov kan komme hurtigere ud og hjem. De har også været pressede og frustrerede over trafiksituationen, forklarer Steen Wrist.

I perioden med ombygning kan der være gener, men man arbejder allerede nu på at minimere dem.

– Så er der en række andre greb vi skal tage hul på i den periode der bliver lavet om. Vi skal lave om ved Vejle Landevej og Kolding Landevej, der skal lyskrydsreguleret. Vi forsøger at arbejde strategisk, så processen bliver bedst mulig, forklarer Steen Wrist.

Det har krævet hårdt arbejde at få pengene til dette projekt hjem, men det stopper ikke byrådet. Man har nu fået midler til afkørsel 59 og afkørsel 61, men man arbejder også tæt med puljen mod trafikstøj.

– Det her er den ene pulje fra infrastrukturreformen. Vi har også en indsats omkring motorvejsstøj. Der vil vi gøre alt hvad vi kan for at vi hele vejen langs motorvejen får taget de nødvendige skridt. Det er der mange løsninger til, men det er for at sige noget om den måde vi arbejder. Analyse, kommunale midler og netværk på Christiansborg. Det betyder meget at vi har en robust kommunal økonomi der gør, at vi kan sætte pengene af, så vi er klar når puljerne kommer, siger Steen Wrist.