For tredje år i træk går folkeskolerne i Middelfart Kommune frem på fagligheden. De nyeste tal for skoleåret 2015/16 viser, at elevernes karakterer samlet set er gået frem på kommunens skoler. Karaktergennemsnittet på de prøvebundne fag er rykket fra 6,9 til 7,3. Det betyder, at Middelfart Kommunes elever rykker fra en 9. til 2. plads i Region Syddanmark – kun overgået af Fanø. Det oplyser Middelfart Kommune i en pressemeddelelse.

Middelfart Kommune har de sidste tre år haft særligt fokus på at øge fagligheden og trivslen i kommunens folkeskoler. Resultatet kan nu aflæses i de nyeste tal for skoleåret 2015/16, hvor elevernes karaktergennemsnit er steget. Det glæder borgmester Steen Dahlstrøm:

“Det er en rigtig god nyhed, som jeg glæder mig over på børnenes vegne. Et højt fagligt niveau er med til at sikre deres fremtid. Det er også en virkelig god nyhed for de mennesker, som har skabt resultaterne – vores medarbejdere og lederes ude på skolerne. De her tal er et stort skulderklap til dem. Middelfart Byråd har store visioner for vores skoler, men det er hovederne og hænderne ude i klasseværelserne, som fører dem ud i livet. Og så må vi ikke glemme, at det er et stort plus for vores bosætning. Hvis vi skal trække nye borgere til, så skal vi også kunne måle os på høj faglighed i vores folkeskoler. Det kan vi.”

Skoleudvalget i Middelfart Kommune glæder sig også over den nye opgørelse. Skoleudvalgsformand Johannes Lundsfryd udtaler:

“Det er dejligt at se, at indsatsen virker. I skoleudvalget formulerede vi allerede på det første møde i januar 2014 en klar vision om at hæve fagligheden, styrke trivslen og fællesskabet i samarbejde på tværs af skolerne.
Vi gjorde det ikke godt nok, hvad angik elevernes læsning, naturfag og indsatsen for de allerdygtigste elever. Desuden var børnenes daglige fællesskaber for svage. Derfor formulerede vi sammen med skoleledere, medarbejdere og forældrebestyrelser ambitiøse handleplaner for at rette skuden op.
Nu kan vi se resultaterne. Eleverne bliver dygtigere år for år. Medarbejderne har virkelig gjort en imponerende indsats. Vi kan alle være stolte af resultaterne.”

Nøglen til fagligheden ligger i trivslen
En af de skoler med størst fremgang er Anna Trolles Skole i Brenderup. Skoleleder Lone Bodekær fortæller:

“Jeg er glad for, at vi er gået frem i karaktergennemsnit fra 5,4 til 6,3. Det, der er vigtigt, er, at den enkelte elev opnår så godt et resultat som muligt, altså udnytter sit potentiale fuldt ud. Lærerne her er dygtige til at give eleverne passende udfordringer, så de oplever succes og dermed er motiverede til at lære mere. Derudover, har vi indført, at alle elever har en samtale med deres kontaktlærer hvert kvartal, og samtalen bruges til at tale om elevens trivsel og til at sætte mål for eleven, både faglige og trivselsmæssige mål, som der følges op på.”

Også på Lillebæltskolen i Middelfart er der glæde over endnu en fremgang fra 7,5 til 7,7 i karaktergennemsnit. Her er trivslen også nøglen, så børnene kan fokusere på det faglige. Skoleleder Morten Bonde fortæller om det faglige arbejde:

“På Lillebæltskolen er det ikke tilstrækkeligt, at eleverne har faglige kompetencer. De skal også kunne bruge dem, videre i livet. Derfor gør vi meget ud af, at eleverne får mulighed for at bruge deres faglige kompetencer også uden for skolen. Bl.a. gennem internationalt samarbejde, deltagelse i diverse kommunale- og landsdækkende skoleprojekter, samt gennem samarbejde med lokale og andre eksterne samarbejdspartnere. Når eleverne er bevidste om deres faglige kompetencer og om, hvordan de kan bruge dem, så øger det deres mulighed for at perspektivere i den daglige undervisning. Det øger også deres faglige niveau.”

Hos Vends Herreds Lærerkreds bliver tallene også taget godt imod. Formand Mads Alnor udtaler:
“Først og fremmest er det en stor cadeau til alle lærerne på Middelfarts folkeskoler. Det er et synligt bevis på, at de hver dag yder deres ypperste for eleverne. At eleverne klarer sig godt, både fagligt og socialt, er helt essentielt for lærerne. Det er i bund og grund derfor de er blevet lærere.
Det er vigtigt, at vi i Middelfart Kommune fortsætter den positive udvikling og arbejder fremad. Det gør vi ved at lærere, skoleledere, skolebestyrelser og kommune arbejder sammen om den vigtigste opgave – at give vores børn de bedste forudsætninger for et godt liv.”

Fakta:
Udviklingen i karaktergennemsnit for de prøvebundne fag (afgangseksamen) i Middelfart Kommunes skoler og herunder de øvrige kommuner i Region Syddanmark:

skaermbillede-2016-11-07-kl-07-14-15

Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling