De forsøger ihærdigt at skjule det. Men i Middelfart Kommunes tekniske forvaltning går der lige nu en del mennesker rundt med nogle virkelig genstridige sommerfugle i maven. Det store teknologiprojekt Smart Energi i Hjemmet er nemlig med i opløbet om årets innovationspris, der uddeles af Kommunalteknisk Chefforening (KTC). Det skriver Middelfart Kommune i en pressemeddelelse.

 

En af dem er teknisk direktør Thorbjørn Sørensen. Han indrømmer, at han går og krydser fingre:

– Det er jo sådan en rigtig nørdepris. Fagfolk til fagfolk. KTC vælger de bedste projekter ud, og så er det medlemmerne af foreningen – danske topledere inden for det kommunaltekniske område – som bestemmer, hvem der vinder gennem en afstemning. Vi fik prisen i 2011, og det vil være et rigtig stort skulderklap, hvis vi får den igen. Så ja, vi er rigtig, rigtig spændte, siger Thorbjørn Sørensen, som har været direktør i Middelfart Kommune siden 2006.

 

Smart Energi i Hjemmet, der har bragt kommunen med i opløbet, bliver kaldt et pionerprojekt på området. Det blev sat i gang i 2012, og siden har næsten 200 boligejere i Middelfart Kommune hjulpet med at skabe viden, ved at åbne deres hjem og få installeret intelligent varmestyring. I projektet kombineres oplysninger om familiens hverdag med data om vejret, indetemperatur, energiflow i varmesystemet, varmtvandsforbrug, BBR-oplysninger og historiske data fra energiselskaberne på det specifikke hus. Middelfart Kommune har samarbejdet med virksomheden Passiv Systems, Bolius og Realdania, mens Statens Byggeforskningsinstitut har lavet forskerrapporten.

Projektet har genereret mere end en milliard data, som forskere nu kan arbejde videre med, når fremtidens energiløsninger skal udvikles.

– Det er et projekt, som har flere positive sider. Det viste en her og nu gevinst ved at sænke det gennemsnitlige varmeforbrug i husene på syv procent – det er altså udledning af drivhusgas, vi snakker om. Gennemsnittet dækker selvfølgelig over et spænd, der går fra en meget lille effekt til huse, hvor varmeforbruget er blevet sænket med 30 procent. Men på den længere bane har Middelfart Kommune i praksis fungeret som det Klimalaboratorie, vi gerne vil være, og leveret viden, som er vigtig for den grønne omstilling. Projektet har for eksempel leveret en masse konkret viden om, hvordan forskellige byggemateríaler holder på varme. Og den viden bliver nu brugt til at videreudvikle på den måde, vi energimærker vores huse, fortæller Thorbjørn Sørensen.

Om det bliver Middelfart Kommune, der løber med prisen, afsløres på KTCs årsmøde den 27. oktober. Smart Energi i Hjemmet er i konkurrence med et projekt fra Aarhus Kommune, som også handler om at samle energidata og bruge dem til at reducere Co2-udledning.

– Det er også et rigtig godt projekt. I det hele taget er de danske kommuner blevet rigtig gode til at bidrage til den grønne omstilling. Blandt andet ved at lave samarbejder med erhvervslivet og vidensinstitutioner. Det er ikke bare os, der gør det. Det er der efterhånden rigtig mange, der gør. Og det er vigtigt, siger Thorbjørn Sørensen, der til daglig samarbejder med et byråd, som har klimaet meget højt på dagsordenen.

Det betyder, at Middelfart Kommune i visionen for 2020 har gjort Klimalaboratoriet til en signaturindsats, og det er der ifølge borgmester Steen Dahlstrøm rigtig gode argumenter for at gøre:

– Den grønne omstilling er et fælles ansvar, og kommunerne er store spillere i det her. I Middelfart Kommune råder vi f.eks over 180.000 kvm bygninger. Så det batter noget, når vi går ind og skruer på knapperne. Vi har på fem år halveret vores CO2-udslip – det svarer til at fjerne udslippet fuldstændig fra 200 husstande. Men vi skal også tage vores ansvar på os som bindeled. Mellem borgerne og virksomhederne i vores kommune og forskere, energiselskaber og teknologileverandører, som udvikler de løsninger, der skal være en del af løsningerne på vores klimaudfordring, siger Steen Dahlstrøm.

Den endelige rapport på projekt Smart Energi i Hjemmet blev offentliggjort i juni. Her kan man bl.a. læse om de opnåede besparelser, den anvendte teknologi, erfaringerne med fjern-rådgivningerne samt en række perspektiver.

Smart Energi i Hjemmet blev evaluret i 2016. Du kan læse evalueringen fra Statens Bygge-forskningsinstitut her: http://seih.dk/