Tirsdag morgen satte Middelfart Kommune, DI Trekantområdet, Middelfart Erhvervsråd, FOA Lillebælt, HK Midt, 3F Vestfyn og METAL Lillebælt underskrift på et nyt partnerskab om kompetenceløft af arbejdsstyrken.

Underskriverne var tidligt oppe. 7.30 blev der underskrevet en aftale mellem parterne. Foto: Thomas Max – AVISEN

Kernen i aftalen er forpligtelsen til at arbejde aktivt for at sikre en fælles kompetenceløfts- og uddannelsesdagsorden, hvor sikring af kvalificeret arbejdskraft prioriteres. Partnerskabet underskrives tirsdag af organisationerne, og derefter vil Middelfart Kommunes uddannelseskonsulenter kontakte de enkelte virksomheder for at yde bistand og koordinere mellem parterne i forbindelse med afdækning af kompetencebehov, ansættelse af elever, voksenlærlinge, og Ny-mesterlære- forløb samt bistand til kompetenceløft og uddannelse af allerede ansatte medarbejdere.

Kia McDermott er meget tilfreds med den nye aftale. Foto: Thomas Max – AVISEN

– Det er en paraplyaftale over rigtig mange af de aftaler, vi har omkring de uddannelser, vi har i Middelfart Kommune. Vi har et stort samarbejde omkring uddannelserne på alle niveauer, både i skoleafdelingen i ungdoms- og voksenafdelingen. Vi har aftaler med mange af parterne og uddannelsesinstitutionerne, så aftalen her er et udtryk for, at vi gerne vil være fælles om denne kompetenceudvikling, især fordi vi står i en situation, hvor vi ikke kan skaffe virksomhederne den arbejdskraft, som de efterspørger. Ledigheden er så lav, at det er en stor udfordring, hvis en virksomhed kommer og for eksempel vil ansætte en elektriker, så kan vi sjældent finde arbejdskraften her eller i omegnskommunerne, ja faktisk heller ikke selvom, vi tager længere væk. Det med, at vi nu får en aftale om, at vi både kompetenceudvikler unge og voksne, men også de medarbejdere, der er i virksomhederne er en styrke. Hvis ikke vi kan finde udefra, så bliver virksomhederne nødt til at se på, hvad de selv har og om det er muligt at uddanne dem, sagde leder af Job- og Virksomhedsservice i Middelfart Kommune, Kia McDermott.

– Samarbejdet er stærkt fordi, vi står sammen. Vi har et virkeligt godt samarbejde i Middelfart Kommune, virksomhederne bakker op omkring de opgaver, der er. Lige nu har virksomhederne altså brug for kvalificeret arbejdskraft. Nu har de lokale parter skrevet under på aftalen, så skal den ud i de enkelte virksomheder. De tilkendegiver, at det er noget af det ,som de også vil arbejde med og det kombineret med vores engagement, er jeg glad for, at vi er fælles om, tilføjede hun.

Borgmester Johannes Lundsfryd er glad for, at parterne står sammen for at løse udfordringerne. Foto: Thomas Max – AVISEN

Borgmester Johannes Lundsfryd var også meget tilfreds med den nye aftale, der viser, at man står sammen i Middelfart.

– Vi har underskrevet en aftale om partnerskab mellem arbejdsmarkeds parter, både arbejdsgivere og lønmodtagere. Den handler dybest set om at løfte i flok, når det handler om at få bedre uddannelse og mere uddannelse til medarbejderne. Vi bruger det begreb, vi kalder det dobbelte kompetenceløft, det vil sige, at man skal både løfte nogle af de mennesker, som sidder i faglærte stillinger til at gå ind i specialistfunktioner og teknikkerstillinger i virksomhederne. Samtidig giver det frirum til, at nogen af de ufaglærte kan gå ind i de faglærte stillinger og for den sags skyld kan nogle af de stillinger, der bliver ledige fra ufaglærte, komme ledige til gode. Det er vigtigt at arbejde sammen, fordi det giver rigtig god mening både fordi virksomhederne har brug for arbejdskraften og det offentlige har brug for arbejdskraften og dygtige medarbejdere, fortalte Johannes Lundsfryd.

– Helt ned på gulvet, så er vi i den situation, at der er flere og flere steder, hvor det er svært at få medarbejdere nok. Vores egen ældrepleje havde henover sommeren meget svært ved at få besat alle stillingerne, der har vi brug for nogle hænder, som arbejder med ældrepleje. Hotellerne, som var repræsenteret her i dag, skriger på arbejdskraft. De har haft en situation, hvor de har været ude og måtte afskedige en masse medarbejdere på grund af nedlukningen. Nu må man gerne holde møder og konferencer igen, det vil sige, de har brug for hænderne igen, men medarbejderne har søgt andre steder hen i mellemtiden, så der er nogle konkrete steder som har brug for nogle ekstra hænder. Det skal vi hjælpes ad med, det er en fælles interesse for alle, slutter Lundsfryd.

Aftalen skal medvirke til, at:
· At ufaglærte ledige og ledige med forældede kompetence og uddannelser sikres en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.
· At virksomhederne i kommunen har adgang til den kvalificerede arbejdskraft der efterspørges – særligt indenfor erhvervsfagene.
· At allerede ansatte sikres efterspurgte kompetencer og opnår større jobsikkerhed.

Redskaberne til kompetenceløftet kan være forskellige alt efter behov og udgangspunkt – fra regne, skrive, læsekurser over AMU kurser til erhvervsuddannelse – herunder ansættelse i voksenlære og Ny-Mesterlære.

For mange virksomheder kan det være en udfordring at finde rundt i junglen af uddannelsestilbud og samtidig kan det administrative bureaukrati omkring ansøgning om tilskud, godkendelse som læreplads m.m. være en stor udfordring når der skal arbejdes med kompetenceløft.

Job- og Vækstcenterets uddannelseskonsulenters rolle vil i den forbindelse være, at støtte virksomheden i behovsafklaring, at bygge bro til uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og hjælpe med det praktiske omkring uddannelsesplaner og ansøgninger om tilskud så virksomheder og medarbejder oplever processen som nem og enkel både før, under og efter et kompetenceløft.