– Hvad er det hemmelige våben mod virus, spørger hygiejnekonsulenten Johanne. – Vand og sæbe, råber gruppen af store børnehavebørn, samlet i en cirkel på gulvet omkring hende.

Børnene starter snart i førskole og øver sig i at række hånden op, inden de svarer. Men i dag må de give efter for begejstringen. Vi er på besøg i Børnehaven Chili i Middelfart, hvor de største børn deltager i workshoppen ‘Klar-parat-skolestart’, som lærer børnene, hvordan de vinder over virus med håndvask efter toiletbesøg, inden mad og når man kommer og forlader institutionen.

Workshoppen i børnehaven er en del af et 3-årigt hygiejneprojekt i Middelfart Kommune under overskriften Hånd om Hinanden. Kampen mod virus er ikke kun et tilbagevendende problem hvert år i Middelfart Kommune. En influenzaepidemi har over vinteren bredt sig i Europa, og mange borgere i Middelfart Kommune har også været sendt til tælling med virus og omgangssyge.

Infektionerne rammer især børnefamilierne hårdt, hvor sygefravær går på omgang. Smittekæden strammer og skaber planlægnings-stress hjemme og på arbejdspladsen. Det koster samfundet og kommunen dyrt, og der er mange penge at sparre.

– Alene gevinsten ved nedsatte fraværsomkostninger på grund af mistet produktion ved forældres fravær på barnets første sygedag er i Danmark af professor Kjeld Møller Pedersen estimeret til 445 mio. kroner om året, fortæller sundhedschef Lis Huge.

Spørger man hygiejnekonsulenten, så er genvejen til bedre hygiejne kort:
– Håndhygiejneanbefalingerne er simple og kan langt hen ad vejen sikre os det gode liv uden tilfældige infektioner. Infektioner, der ellers fører til diarré, influenza og i værste fald livstruende sygdom med resistente bakterier, forklarer Johanne Østerbye.

Gode vaner starter tidligt
Det er Johannes Østerbyes opgave som projektleder og hygiejnekonsulent at observere adfærden omkring hygiejne på de kommunale arbejdspladser og give sine anbefalinger til indsatser for bedre hygiejne. Hun er startet hos børnehaverne, hvor fremtidens nye hygiejneambassadører har givet hende et særligt navn:

– Jeg er adfærdsspion. Eller ‘sommerfugl på væggen’, som pædagogerne foretrækker at kalde det. De synes, at det er for ulækkert med flue på væggen, når nu det handler om hygiejne. Det sidste halve år har jeg besøgt 15 børnehaver og observeret adfærd og omgivelser. Jeg har udført det, der hedder infektionshygiejnisk audit.

Forebyggelse og indsats over for det korte sygefravær
Det er simpelt at vaske hænder, men alligevel viser landsdækkende undersøgelser, at kun 50 procent af den voksne befolkning følger anbefalingerne. Samtidigt har den yngre generation ikke fået den almene husmorviden om basal håndhygiejne ind med modermælken.

Der er også plads til forbedringer nogle steder i de børnehaver, som Johanne har besøgt:
– Resultater fra mine besøg viser, at der er behov for indsatser, metoder og produkter, der kan øge efterlevelse af infektionshygiejniske retningslinjer – også de helt almindelige håndhygiejneanbefalinger. Samtidigt har jeg set en sammenhæng mellem det korte sygefravær og lokale forhold – fysiske omgivelser og adfærd, så der er altså store gevinster at hente ved små ændringer i hverdagen.

Børnehaven Chili er gået til kamp mod virus
I Børnehaven Chili, hvor Johanne har været på besøg, har leder Jonna Normann taget godt imod anbefalingerne:

– Vi synes jo selv, at vi allerede havde fokus på håndvask med børnene og havde for eksempel skiftet de gamle håndklæder ud med papirhåndklæder. Men efter Johannes besøg, så kan vi godt se, at der er andre steder at sætte ind – også i forhold til forældrene Vi har f.eks. fået sat spritdispensere op, så man spritter af – både når man kommer, og når man går. På den måde bryder vi smittekæden mellem hjemmet og institutionen og omvendt.

Udover at lytte til hygiejnekonsulentens anbefalinger, så har Børnehaven Chili også taget imod et besøg af Johanne til en ‘Klar Parat Skoleklar-workshop’ om hygiejne. Her er formålet at skabe gode vaner tidligt, så de små nye hygiejneambassadører tager dem med sig op gennem skoleårene.

Og børnene var helt klar til at tage imod håndvasketricks, som at ‘lave sommerfuglevinger’, når skidtet skal væk mellem fingrene eller ‘spille på neglene’, så de bliver helt rene.
Fakta om hygiejne og virusbetinget fravær

Vidste du…

  • At danske børn i gennemsnit er syge i op til 15 dage om året?
  • At infektionssygdomme er den hyppigste årsag til at børn er syge?
  • At hvert andet barn i børnehaven springer håndvasken over efter toiletbesøg?
  • At hvert andet barn ikke ved, hvorfor det er smart at vaske hænder?
  • At et dansk projekt med fokuseret håndhygiejneindsats i daginstitutioner har vist et fald i sygeligheden blandt børnene på 34 procent?
  • At familien kan få flere raske dage om året blot ved at huske håndvasken?
  • At sygefravær blandt børnene, deres forældre og pædagoger og før-skole-lærere bliver nedsat ved bedre hygiejne.
  • Sygefraværet blandt det pædagogiske personale er generelt højt. Lykkes det kommunerne at nedbringe sygefraværet, er potentialet stort. Et lavere sygefravær øger kvaliteten af børnepasningen for både børn og forældre. En indsats på dette område vil resultere i et bedre arbejdsmiljø for det pædagogiske personale.
  • Et lavere sygefravær give en betydelig økonomisk besparelse. Cepos estimerer, at et reduceret sygefravær for det kommunalansatte pædagogiske personale til gennemsnittet for de 25 bedste kommuner, vil spare kommunerne for 365 mio. kr. Et beløb der svarer til arbejdsindsatsen fra knap 1000 ekstra pædagoger årligt.

Om ‘Hånd om Hinanden’
I Middelfart Kommune arbejder hygiejneorganisation “Hånd om hinanden” med at forebygge og reducere infektioner og smitterisiko for ansatte og borgere.

Samtidigt arbejdes der med hygiejneindsatsen, som en del af et økosystem i forhold til smittespredning fra institution til hjemmet -både i forhold til børn såvel som personale.
Se film fra workshoppen i Chili her

(Kilde: PM )