Hele 22 kommuner og to regioner får nu bedre mulighed for at give deres medarbejdere mere viden om demens og styrke deres faglige kompetencer.

I alt 47,5 millioner kroner skal sørge for, at omkring 5.500 demensmedarbejdere kan få mere undervisning i form af eksempelvis AMU-forløb.

Ældreminister Thyra Frank glæder sig over, at endnu flere medarbejdere nu får gavn af mere viden og kompetenceløft.

”Der er så mange dedikerede personer i ældreplejen, som hver dag arbejder med demensramte – nu får de gavn af mere viden og uddannelse i de faglige udfordringer, de møder. Det skal bidrage til at gøre det mere attraktivt at arbejde i ældreplejen og samtidig gavne borgerne med demens og deres pårørende,” siger Thyra Frank.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby glæder sig ligesom ældreministeren.

”Demens er en alvorlig sygdom, som rammer mange danskere. Nu giver vi demensmedarbejderne et fagligt løft, så borgere med demens fremover vil opleve en mere vidensbaseret pleje og omsorg,” siger Ellen Trane Nørby.

Pengene kommer fra en pulje på i alt 139 millioner kroner. Første del på 91,5 millioner kroner blev fordelt i 2017.

Puljen stammer fra den nationale demenshandlingsplan, som regeringen og satspuljepartierne har afsat i alt 470 millioner kroner til.