Når det næste byrådsmøde i Middelfart Kommune løber af stablen den 3. december, så bliver det i en helt anden ramme end normalt. Som et af flere nye initiativer, der skal styrke dialogen mellem borgere, lokalsamfund og politikere, byttes byrådssalen i Middelfart nemlig ud med Gelsted Skole, hvor der også afholdes borgermøde.

Dialogen mellem borgere, lokalsamfund og politikerne i Middelfart Byråd skal styrkes.

Sådan lyder ambitionen i aftalen om politisk lederskab, som Byrådet vedtog sidste år.

En del af aftalen er, at der bliver afholdt to borger- og byrådsmøder i kommunens lokalområder. Et i efteråret 2018 og et i foråret 2019.

Det første bliver i Gelsted.

– God dialog og et godt kendskab til hinanden er afgørende for, at vi kan skabe de bedst mulige rammer for at udvikle vores forskellige lokalsamfund. Derfor gør vi nu en ekstraordinær indsats for at styrke gensidig dialog, indsigt og nærhed. I første omgang med borgere og lokale foreninger i Gelsted, forklarer borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd Jensen.

Umiddelbart inden byrådsmødet er der arrangeret borgermøde.

Her er Gelsted og den lokale udvikling på dagsordenen. Og borgere, foreninger, lokalråd og andre interesserede kan komme i direkte dialog med de folkevalgte fra Byrådet – blandt andet om, hvordan der kan tiltrækkes nye borgere og virksomheder til området.

– Udvikling er noget, vi er sammen om. Det kræver noget af os politikere, af forvaltningen og af de borgere, foreninger og erhvervsdrivende, som bor i lokalområderne.

– I Byrådet tror vi på, at vi kommer længst, når vi har en fælles forståelse af udfordringer og muligheder i vores lokalområder. Derfor møder hele Byrådet op til borgermødet, og vi håber også at se rigtig mange borgere, foreninger og virksomheder fra Gelsted og omegn, så vi kan få en god og konstruktiv debat, fortæller Johannes Lundsfryd Jensen.

Flere initiativer styrker dialog

Udover borger- og byrådsmøder i lokalområderne er der for nylig indført et forsøg med møder rundt om i kommunen, hvor borgere komme i dialog med formanden og/eller næstformanden for et af Byrådets stående udvalg.

Fra marts 2019 til og med oktober 2019 vil der også blive indført såkaldt dialogtid mellem borgere og byråd fra kl. 16.30 til 17.00 inden hvert byrådsmøde i Middelfart. Her får borgere mulighed for at gå i uformel dialog med de enkelte byrådsmedlemmer.

Program for borger- og byrådsmødet i Gelsted den 3. december

17.00    Velkommen v. borgmester Johannes Lundsfryd Jensen
17.00 – 18.30: Borgermøde.

Borgermødet har fokus på udviklingen af Gelsted, herunder pasningstilbud og tiltrækning af børnefamilier samt byggegrunde til boliger og erhverv.

Kommunaldirektør Steen Vinderslev er ordstyrer.

18:30 – 19.30: Byrådsmøde

Borger- og byrådsmødet finder sted på:

Gelsted Skole

Gelstedvej 29

5591 Gelsted

https://www.facebook.com/heinybags/
Annonce