Troels Ravn, der er medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, har på baggrund af den aktuelle brand hos Dan Gødning i Fredericia stillet spørgsmål til forsvarsminister Peter Christensen om det aktuelle beredskab:

– Da ministeren er ansvarlig for Beredskabsstyrelsen, ønsker jeg at stille følgende spørgsmål:

– Af og til oplever vi i Danmark, at der udbryder brande, hvor der udvikler sig giftig og farlig røg, og som afstedkommer alarm og opfordring fra politiet om, at folk holder sig inden døre med lukkede vinduer.

– Senest opstod sådan en situation ved en brand på Fredericia Havn natten til d. 4. februar.

– Det har imidlertid vist sig, at der er et problem forbundet med at sikre de borgere, der bor i almennyttige boliger med automatisk ventilationssystemer. Disse ventilationssystemer ophører ikke med at køre i situationer, hvor mennesker ellers skal søge indendørs, lukke vinduerne og beskytte sig imod udefrakommende røg. Det vil altså sige, at ventilationssystemet bringer den farlige røg ind i lejlighederne.

– Der findes ikke handlingsplaner for beredskabet i sådanne situationer. Boligforeninger henviser til den kommunale brandchef, som henviser videre til det lokale politi, som endelig sender problemstillingen videre til rigspolitiet. Hos rigspolitiet har man heller ikke været i stand til at svare på, hvilket beredskab der skal træde i kraft og beskytte beboerne.

– Spørgsmålet er derfor. Hvorledes vurderer ministeren denne problemstilling, og vil ministeren udarbejde et beredskab, som kan træde i kraft og sikre beboere i almennyttig boliger beskyttelse ved udefrakommende giftig røg?, skriver Troels Ravn MF (S) til forsvarsministeren.