Der er brug for en indsats for nødstedte thai-kvinder i Danmark.

Mandag d. 22. januar besøgte SF’s folketingsmedlem Kirsten Normann Andersen NGO organisationen AmiAmi (det tidligere ProVest) i Fredericia, hvor hun fik en orientering om stedets arbejde i Region Syddanmark for mennesker, der er ofre for menneskehandel. Lederen af AmiAmi: Vibeke Nygaard Nielsen og sundhedsfaglig medarbejder Lone Mørck fortalte om tilbuddene om helbredsundersøgelse og behandling, det opsøgende arbejde samt de sociale indsatser overfor denne meget sårbare gruppe af illegale migranter. Typisk er det kvinder, der opholder sig under usle forhold i forfaldne huse, hvor de er tvunget ud i prostitution. Der er også ansat en socialrådgiver og tilknyttet nogle frivillige læger hos AmiAmi.

Der bliver hvert år afsat midler fra Satspuljen til de skiftende regeringers ”Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel,” og disse penge har siden 2003 finansieret bl.a. AmiAmi’s arbejde – suppleret med donationer fra fonde og frivillige bidrag.

En ny målgruppe, der ikke passer ind under denne handlingsplan, har vist sig at vokse kraftigt i de senere år. Det drejer som om kvinder fra Thailand, som opholder sig illegalt eller legalt i Danmark, men som ikke har nogen som helst form for ”officiel” indkomst. Nogle ender i prostitution. Andre forsøger at klare sig ved at åbne en Thai massageklinik. På grund af kulturelle forskelle tør de ikke tage kontakt til de danske myndigheder, og kender ikke til hvordan man indberetter til Skat, får et CVR nr. endsige får kontanthjælp eller dagpenge. Da de ikke er ofre for menneskehandel, er de ikke indenfor finansieringsrammen i Handlingsplanen, men AmiAmi møder dem ofte blandt migrant sexarbejderne ude i miljøet.

AmiAmi havde foretræde for Folketingets Socialudvalg i efteråret og forelagde problemstillingen. Derefter har man søgt om 1,5 mio. kr. til et to års pilotprojekt i forbindelse med dette års satspulje uddeling, men desværre uden at få bevillingen. Pilotprojektets formål er bl.a. at yde hjælp til repatriering, så de thailandske kvinder kan støttes i at vende tilbage til hjemlandet.

Kirsten Normann Andersen vil nu stille nogle spørgsmål til Børne- og Socialminister Mai Mercado for at få belyst, hvor mange thailandske kvinder i denne målgruppe, der er i Danmark, og hvordan udviklingen har været over de senere år. Kirsten Normann Andersen lovede ved besøgets afslutning, at når problemstillingen er blevet belyst, vil hun tage sagen op i Folketinget for at skabe opbakning til at man må finde midler dette repatrieringsprojekt