Med dagens dom over Peter Madsen blev der sat et foreløbigt punktum for ”Ubådssagen” – og Madsen fik det dårligt mulige resultat. Retten fandt nemlig Madsen skyldig i alle anklageskriftets hovedpunkter og idømte ham loven strengeste straf; fængsel på livstid. Fredericia AVISEN har talt med Forsvarsadvokat Mette Grith Stage om dagens dom. 

“Mange har den opfattelse, at fængsel på livstid er det samme som fængsel i 16 år, men det er en misforståelse. Fængsel på livstid er som udgangspunkt på livstid; man har mulighed for at søge prøveløsladelse efter 12 år, og hvis der gives afslag, kan man søge igen efter 14 år. Men der er igen garanti for, at man nogensinde bliver prøveløsladt, og der er eksempler på domfældte, som har siddet fængslet på en livstidsdom i over 30 år. Livstid anses også som en strengere straf end forvaring, hvor der heller ikke er nogen ”udløbsdato” på straffen, men hvor man i princippet har muligheden for at blive ”udskrevet på prøve” efter blot tre år i forvaring,” fortæller Mette Grith Stage og fortsætter:

“Forsvareren ankede straks dommen til landsretten med påstand om frifindelse, og det var også forventeligt, eftersom det jo ikke kan blive værre, og Madsen derfor har alt at vinde under en ankesag. I landsretten skal tre landsdommere og tre domsmænd vurdere sagen med friske øjne, men der kan sagtens gå op til et halvt år, inden retssagen starter op i landsretten, og i den tid skal Peter Madsen fortsat være varetægtsfængslet.”

Er du overrasket over dommen?

“Personligt er jeg overrasket over, at Madsen har fået livstid – jeg havde forventet 16 år eller forvaring. Hvis man ser på øvrige sager, hvor der er idømt livstid, har der typisk været tale om flere drab eller et drab og et drabsforsøg, men retten har altid anset det som særdeles skærpende, at drabet på Kim Wall bar præg af nøje forudgående planlægning og var særdeles brutalt.”