Der venter både anklagemyndigheden og forsvarsadvokaterne et stort arbejde for at komme til bunds i domme, hvor teleoplysninger er indgået siden 2012 efter Rigspolitiet har opdaget en IT-fejl i systemet, der sorterer og renser Politiets teleoplysninger. Systemet kan fejlagtigt have frasorteret oplysninger, der skulle have været bevaret.

Fredericia AVISEN har fanget den berømte forsvarsadvokat og fredericianer, Mette Grith Stage, som er dybt rystet.

“Jeg er dybt rystet over det, der er kommet frem om mulige fejl i teledata. Teleoplysninger er et centralt bevis i rigtig mange straffesager – ikke blot komplicerede bande- og narkosager, men kan også være det i fx helt simple tyverisager – og det er ikke usædvanligt, at retten lægger afgørende vægt på teleoplysninger, når en tiltalt findes skyldig. Derfor kan det bestemt ikke afvises, at fejlagtige teleoplysninger har ført til urigtige domfældelser, og det må jo bare ikke ske i retssamfund,” siger Mette Grith Stage og fortsætter:

“Det er jo en umulig opgave at huske, hvilket sager man har ført gennem de sidste 7 år, hvor teleoplysninger er indgået. Og grundet GDPR er vi forpligtet til at slette sagerne, så jeg kan ikke bare trække en sagsliste, for derved at få hukommelsen på gled. Men det er da klart, at jeg må lægge hovedet i blød de kommende uger – og jeg har da allerede også et par sager i kikkerten, hvor jeg tænker, at der kan være sket fejl, som har haft betydning for sagens udfald. Så de sager, vil jeg se nærmere på.”

Hvorfor kommer det første frem nu med fejlen?

“Det undrer også mig, at vi først nu hører om fejlen, hvis Politiet opdagede den tilbage i marts. Det havde da været rart, om vi straks havde fået besked herom.”

Mette Grith Stage har blandt andet haft en sag med fire tiltalte Loyal To Familia i landsretten, hvor de blev dømt for afpresning og hærværk. I forbindelse med denne sag, spillede teleoplysning en helt central rolle.

https://www.billet.dk/order/tickets/13260481/lars-lilholt-band-buelows-kaserne-2019-07-06-19-30-00?