Må et vidne være anonym i en straffesag?

Det spørgsmål fylder meget i medierne, blandt politikere og naturligvis blandt forsvarere, anklagere og domstole i disse måneder. Senest spillede et anonymt vidne en central rolle, da tre mænd blev dømt i Aarhus for skyderi på åben gade.

”Byretten sagde nej til at bruge anonyme vidner i sagen mod de tre mænd, men Landretten sagde ja til, at Byretten kunne bruge et anonymt vidne,” fortæller Mette Grith Stage til Fredericia Avisen og fortsætter:

Procesbevillingsnævnet har givet lov til, at sagen kan komme i Højesteret, oplyser Mette Grith Stage.

Den kendte Fredericia-advokat mener samtidig, at det er problematisk at lade vidner være anonyme i straffesager.

“Som jeg tidligere har fortalt dig og avisen, så kan det være meget problematisk, hvis et anonymt vidne har en eller anden skjult dagsorden. Der kan være noget gammelt nag mellem dem, som gør, at vidnet føler behov for at belaste klienten.”

I Danmark skal den tiltalte normalt kende til identiteten på den, der vidner, men der kan altså i yderste tilfælde gøres undtagelser.

I sagen fra Aarhus er Mette Grith Stage sammen med de to øvrige forsvarere fra sagen, tilfreds med, at Højesteret nu skal vurdere brugen af anonyme vidner. “Det kan betyde, at sagen skal om i byretten,” fortæller Mette Grith Stage

”Vores klienter, den 22-årige Abdalla Aid Said fik tre år og seks måneders fængsel, mens de to 21-årige Mohammad al-Souki og Abdallah Ahmad Taha begge fik tre år, derfor får det stor betydning for ankesagen, hvad Højesteret beslutter”, siger Mette Grith Stage og fortsætter:

“Det er relativt sjældent, at man får en tredjeinstansbevilling. Vi forsvarer er glade for at få denne bevilling, som vi har fået fordi, det med at føre anonyme vidner, er den absolutte undtagelse. Det er meget sjældent, at der bliver givet tilladelse hertil, derfor er spørgsmålet både vigtigt og af principiel karakter. Vi ser frem til at Højesteret nu vurdere det.”

Hvad forventer du?

”Som forsvarer håber jeg på, at Højesteret når frem til det, som byretten nåede frem til i første omgang; at man ikke kunne bruge et anonymt vidne. Men det omgjorde Landsretten, hvilket jeg ikke forstår, fordi, at man som forsvarer har behov for at drøfte med sin klient, hvilken relation klienten har til vidnet.”

Skyderiet fandt sted 9. juni sidste år, hvor der blev affyret skud bag Bazar Vest i Aarhus. Der var ingen tilskadekomne ved skyderiet, men Østjyllands Politi modtog en anonym henvendelse om, at der var blevet skudt.

Da sagen var i byretten, begrundede anklager Jhin Lee anonymiteten med, at vidnet frygtede for sin sikkerhed.