Om OK18 og den danske model

”Jeg har stor respekt for, at man kæmper for bedre vilkår, når der forhandles overenskomst. Ja, faktisk har jeg så stor respekt for danske lønmodtagere, at jeg som en af de få politikere har holdt min mund og ladet den danske model arbejde. Jeg vil have stærke fagforeninger. Fri forhandlingsret. Hvis Christiansborg skal bestemme løn, så kan man lige så godt lade være med at melde sig ind i en fagforening. Og så er det slut for dansk fagbevægelse. Jeg bliver nødt til at sige det direkte. Jeg er mere optaget af at kæmpe for danske lønmodtagere – også på den lange bane – end jeg er af socialdemokratiets meningsmålinger.”

Om opgør med styringen af den offentlige sektor

”I Socialdemokratiet er vi klar til at tage et opgør med den åndsforladte styring af den offentlige sektor. New public management, evige effektiviseringer. Faglighed og relationer mellem mennesker er blevet skemalagte. Vi har glemt det vigtigste, vi har: tillid til mennesker. Tillid til hinanden.

Vi foreslår en fingrene-væk-reform af den offentlige sektor. Mere ledelse. Mindre styring. Samarbejde med medarbejderne. Mindre proces. Bedre resultater. Større frihed og tillid til, at de ansatte selv kan indfri dem. Og fingrene væk; ja, det gælder også for Sofie Løhde og Moderniseringsstyrelsen.”

 

Om erhvervsuddannelser

”Vi har brug for, at flere unge tager en erhvervsuddannelse. Vi kommer til at mangle håndværkere. Socialdemokratiet vil styrke erhvervsskolerne. Give de praktiske fag en central plads i folkeskolen. Sløjd. Hjemkundskab. Design.

Vi har forsømt erhvervsuddannelserne i Danmark. Igennem mange år. Og regeringen bliver ved med at skære ned. Hvordan skal vi få unge til at tage en erhvervsuddannelse, når Løkke skærer ned? De unge bliver ikke håndværkere. Virksomhederne taber ordrer. Løkkes besparelser er en vækstdræber. Faktisk mener jeg, Regeringen er direkte økonomisk uansvarlig.”

Om de to konkrete forslag:

”Jeg har to forslag med i dag: 1: Stop besparelserne på erhvervsskolerne. Og 2: En bonus til de unge.

Nogle gange skal vi politikere gøre noget ekstraordinært for at rette op på de problemer, vi selv har været med til at skabe.

Derfor et helt konkret forslag fra Socialdemokratiet: De unge, der går imod strømmen og tager en erhvervsuddannelse. I skal have en bonus. I de fag, hvor der mangler arbejdskraft, der får du – som tager en faglært uddannelse – en bonus. Du får 50.000 kr. Du får vores anerkendelse. Og du får en tak fra os andre. For vi kan ikke undvære dig. ”

Om lejerne

”Jeg er stolt over et Danmark, hvor boligstandarden er så høj. Det kan vi ikke takke Låsby Svendsen for. Men vi kan takke de almene boligselskaber. Jeg vil ikke have slum i Danmark. Vi skal have boliger med lave huslejer, blandede kvarterer, og boligerne skal renoveres.

Regeringen vil nu igen tage penge fra lejerne. Det, der hedder Landsbyggefonden. 13 milliarder. Bum. Hvis regeringen flytter så mange penge fra de almene boliger, betyder det enten højere husleje, færre boliger eller at der er lejligheder, der ikke bliver renoveret.

Er det retfærdigt. Er det langsigtet? Svaret er nej. Det er ikke retfærdigt. Derfor siger vi klart nej til at fjerne ydelsesstøtten til den almene boligsektor.”