Ledigheden blandt metalarbejdere i Sydjylland fortsætter med at falde. Fra marts 2015 til marts 2016 blev der 24,1 pct. færre ledige metalarbejdere, og landsdelens ledighed er nu nede på 3,2 pct.

Der blev længere mellem de ledige smede, industriteknikere og VVS-montører i Sydjylland fra marts 2015 til marts 2016. Samlet set faldt antallet af fuldtidsledige metalarbejdere med 117 i perioden – fra 486 til 369, svarende til et fald på 24,1 pct.

Dermed er ledigheden blandt metalarbejdere i Sydjylland nu nede på 3,2 pct. Det viser nye tal fra Dansk Metals A-kasse.

“Vi oplever fortsat stigende efterspørgsel på dygtig, faglært arbejdskraft. Det er helt tydeligt at mærke, at virksomhederne virkelig har fået gang i produktionen, og det reducerer naturligvis antallet af ledige”, siger Hardy Høll Nielsen, afdelingsformand i Metal Kolding-Vejen-Vojens.

Hardy Høll Nielsen og Metal Kolding-Vejen-Vojens kan bryste sig af at have haft landsdelens største ledighedsfald på 35,9 pct. i perioden. Det giver en ledighed på 2,9 pct. Den laveste ledighed blandt metalarbejdere i Sydjylland findes hos Metal Vejle-Grinsted. Her er ledigheden 2,5 pct. efter et fald på 25,4 pct. i perioden.

Tabel 1. Bruttoledighed i Dansk Metal fordelt på afdelinger i Sydjylland

Afdeling Fuldtidsledige i marts 2016 Ændring ift. marts 2015 Fuldtidsledige i marts 2016 i pct. Ændring ift. marts 2015 i pct.
Metal Kolding-Vejen-Vojens 73 -41 2,9 -35,9
Metal Lillebælt 43 -7 3,5 -13,3
Metal Sønderborg 50 -9 3,6 -16,0
Metal Sønderjylland 81 -25 3,8 -23,7
Metal Vejle-Grindsted 38 -13 2,5 -25,4
Metal Vest 84 -22 3,2 -20,4
Sydjylland i alt 339 -117 3,2 -24,1

Kilde: Dansk Metal. OBS: Metal Lillebælt dækker også området omkring Middelfart.

Behov for flere faglærte

Alt imens ledigheden falder, stiger behovet for at få uddannet flere faglærte til at tage sig af fremtidens industrijob. Prognoser viser, at Danmark vil mangle op imod 30.000 faglærte jern- og metalarbejdere allerede i 2025. Derfor er det nødvendigt, at både virksomheder og politikere tager større del i ansvaret med at få uddannet flere faglærte.

“Det nytter ikke noget, at politikerne lægger op til besparelser på erhvervsuddannelsesområdet, og at virksomhederne undlader at tage lærlinge. Vi er alle dybt afhængige den faglærte arbejdskraft, og der er rigtig mange milliarder kroner på spil i blandt andet eksport, så vi har slet ikke råd til at ignorere manglen på arbejdskraft, siger Thomas Søby, cheføkonom i Dansk Metal.

På landsplan er den sæsonkorrigerede ledighed blandt metalarbejdere nede på 3,0 pct. Det er den laveste ledighed siden december 2008. Den laveste regionsvise ledighed findes i Region Midtjylland. Her er Metalledigheden nede på 2,9 pct.

OBS: Sæsonkorrektion

De sæsonkorrigerede ledighedstal tager højde for kalender- og sæsoneffekter. Dermed bliver det nemmere at sammenligne ledighedstal fra måned til måned. Dansk Metal har opgjort bruttoledigheden siden 2007. Kvaliteten af sæsonkorrektionen bliver derfor gradvis mere præcis i takt med den længere tidsserie.

De regionale ledighedstal er ikke sæsonkorrigerede.