Siden regeringen og Dansk Folkeparti sidste uge indgik en aftale om en skattereform, er Metal A-kasse og 3F A-kasse blevet kontaktet af flere bekymrede medlemmer. For de er bange for, at de fremover mister dagpenge, hvis de rejser til udlandet for at arbejde.

I forbindelse med skatteaftalen blev det nemlig besluttet, at en del af finansieringen skal findes i dagpengesystemet. Der skal indføres et nyt opholdskrav, som skal begrænse udlændinges adgang til dagpengesystemet. Konkret betyder det, at man skal have opholdt sig i Danmark eller et andet EU/EØS-land i mindst syv ud af de seneste otte år, hvis man vil have ret til dagpenge. Ifølge regeringens egne beregninger vil sådan et krav frigive 200 millioner kroner om året, der skal bruges til skattelettelser.

Det rammer de forkerte

Det krav vil også ramme danskere, der blot rejser ud et par år for at arbejde. Med mindre man opfylder en række betingelser. Kravet gælder nemlig ikke, hvis man arbejder for danske firmaer, danske myndigheder, eller hvis man er under uddannelse i udlandet. Altså betingelser som langt fra alle vil kunne sætte flueben ved.

– Vi frygter, at opholdskravet vil ramme skævt. Derfor vil vi også tilbyde regeringen og Dansk Folkeparti at indgå i en konstruktiv dialog, så vi kan få løst problemet i tide, siger Eva Obdrup, forretningsfører i 3F A-kasse.

Eksempelvis vil en dansker, der har arbejdet halvandet år i USA hos en amerikansk virksomhed, eller en dansk familie, der har rejst jorden rundt på lidt over et år, ikke være omfattet. I stedet vil de være udelukket fra retten til dagpenge i 7 år, når de vender hjem.

– Det er ingen hemmelighed, at politikernes hensigt er at begrænse udlændinges adgang til de danske ydelser. En hensigt, vi i princippet er enige i. Det er nemlig rimeligt, at man skal yde, før man kan nyde, og at samfundet bygger på, at vi betaler solidarisk, både når det gælder skat, forsikringer og andet, siger Torben Poulsen, hovedkasserer og leder af Metal A-kasse.

Når det er sagt, mener Metal A-kasse og 3F A-kasse, at det er både uholdbart og utilsigtet at indføre et opholdskrav, der unægtelig vil ramme hårdtarbejdende danskere, der har været medlem af en a-kasse i mange år og betalt skat i Danmark.

– Vi skal ikke straffe de danskere, som rejser ud i verden for at arbejde og tilegne sig ny viden og kvalifikationer, som de senere kan tage med hjem til gavn for de danske virksomheder, siger Eva Obdrup, forretningsfører i 3F A-kasse.

Ifølge de to a-kasser ligger løsningen ligefor

– Undtagelsesparagrafferne skal udvides, så den hårdtarbejdende udenlandsdansker eller den berejste familie stadig kan få ret til dagpenge, når de vender tilbage til fædrelandet. Alt andet vil være urimeligt, siger Torben Poulsen, hovedkasserer og leder af Metal A-kasse.