Klima, energi og miljø er altid højt på dagsordenen, når Brancheforeningen Danske Byggecentre hvert andet år afholder BYGGERI-messe i Fredericia. Eksempelvis har kronprins Frederik ved de seneste tre messer overrakt priser til virksomheder, der har gjort en særlig indsats på de tre områder, og generelt sættes der fokus på energieffektivitet, CO2-reduktion, bæredygtigt byggeri med videre.

Det er MESSE C Fredericia, der danner rammen om Skandinaviens vigtigste fagmesse for byggevarer, og her bakker man fuldt og helt op om de grønne visioner. Både principielt og i praksis:

– Vi har analyseret vores forbrug af olie, strøm, vand, forbrugsstoffer med videre, og vi har taget bestik af de miljømæssige aftryk, vi sætter. Det har vi så omsat til en handlingsplan, hvor vi systematisk optimerer forholdene i en prioriteret rækkefølge. Vi har et stort hus med 33.000 kvadratmeter under tag, så der er både miljømæssige og økonomiske incitamenter til at være energieffektive, fortæller John Hansen, leder af den tekniske afdeling i MESSE C.

Blandt de mange grønne tiltag nævner John Hansen udskiftning af 90 lamper i den store Hal A fra 500 W kviksølvpærer til 200 W LED lamper, som samtidig fordobler lysstyrken og giver mulighed for lysdæmpning. Både inde og ude er der iværksat løbende udskiftning til LED belysning, ligesom der er installeret lyssensorer på toiletter, lager og kælder.

 

El-radiatorer er blevet erstattet af energibesparende varmepumper, og tre el-styrede varmtvandsbeholdere er udskiftet med to fjernvarmestyrede brugsvandvekslere. Der arbejdes på at få oliefyrene til at køre på CO2-neutral biodiesel, og fire nye porte i hallerne har betydet mindre træk og derved mindre varmespild. Desuden er der kommet vandbesparende toiletter og vandhaner på toiletterne rundt om i centret.

– Vores diesel-lifte er udfaset til fordel for el-lifte, og vores trucks kører nu på gas, ikke diesel. Desuden arbejder vi med miljøvenlige rengøringsmidler og praktiserer en konsekvent håndtering og sortering af affald, fortæller John Hansen.

Ifølge adm. direktør for Messe C, Grete Højgaard, så flugter MESSE C’s ønske om at være en ansvarlig, grøn og samfundsbevidst virksomhed rigtig godt med kundernes præferencer.

– Det er bestemt ikke kun Danske Byggecentre, der har øje på de energi- og miljømæssige forhold. Flere og flere arrangører og kunder lægger meget vægt på, at deres samarbejdspartnere skal have en grøn og bærdygtig profil. Man kan sige, at det er blevet endnu en konkurrenceparameter, og også på den bane vil vi meget gerne ligge i front, understreger Grete Højgaard.