Nu bliver Kolding mere vild. Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har nemlig øremærket 300.000 kr. årligt til i samarbejde med borgere og virksomheder at skabe mere vild natur, der kan tiltrække insekter, sommerfugle og smådyr.

Den landsdækkende bevægelse Vild Med Vilje handler om at give naturen mere plads og den tanke er ikke ny i Kolding. I 2016 og 2017 udpegede Kolding Kommune 9 Vild Med Vilje-pilotområder, der blandt andet skulle omlægges fra kortklippede græsarealer til mere vild natur. Formålet var at skabe en mere mangfoldig natur på grønne arealer i hele Kolding kommune.

Erfaringerne fra pilotområderne har været positive og nu har Plan-, Bolig- og Miljøudvalget besluttet, at midlerne i en bynaturpulje øremærkes til projekter, der kan skabe mere vild natur. Det drejer sig årligt om 300.000 kr.

– Vi oplever en stigende interesse fra borgere og virksomheder, der gerne vil bidrage til at skabe mere vild natur, hvor der kan flytte nye beboere ind som bier og sommerfugle og på den måde skabe mere liv. Det engagement vil vi gerne understøtte i udvalget og vi bruger derfor midlerne i Bynaturpuljen til dette. Hvis vi for alvor skal have naturen tilbage, skal vi blive bedre til at give plads og lade naturen være vild. Det er i de vilde ’hjørner’, at naturoplevelserne venter med spændende insekter, dyr og planter, siger formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget Birgitte Kragh og tilføjer:

– Vi håber også, at det store fokus, der lige nu er i hele landet på at skabe mere vild natur, kan være med til at igangsætte en holdningsændring, hvor vi vænner os til, at skove og bynære naturarealer ikke er så velfriserede

Hjælp til egne projekter

For at udbrede Vild Med Vilje-principperne er det tanken, at en del af ressourcerne skal afsættes til at vejlede og give tips til borgere, virksomhedsejere og landmænd, der selv vil arbejde med Vild med Vilje-projekter. Det fortæller afdelingschef Inger Birkebæk Madsen fra By- og Udviklingsforvaltningen.

– Vi er allerede godt i gang med forskellige samarbejder med grundejerforeninger og lokalråd, der gerne vil omlægge deres egne eller nærliggende kommunale arealer til mere vild natur, og vi vil gerne inspirere til at endnu flere kan gå i gang. Mange små projekter kan tilsammen blive til mange biotoper med bedre leveforhold for vilde, blomstrende urter, der kan blive til levesteder for insekter og sommerfugle, forklarer Inger Birkebæk Madsen.

Hun forventer også, at en del af midlerne kommer til at gå til projekter, der kan skabe bedre levesteder for truede dyrearter, som f.eks løvfrøen. Den var tidligere udbredt i hele landet men siden 1950’erne menes arten at være forsvundet fra 90 % af dens ynglevandhuller. Der findes bestande i Kolding-området, men den er desværre i tilbagegang og arten har derfor brug for en hjælpende hånd, hvis den skal overleve.

– Vi forestiller os et projekt, hvor både landmænd, borgere og skolebørn bliver involveret i at skabe bedre levesteder for løvfrøen i form af vandhuller, og projekter kan på den måde være med til at skabe opmærksomhed på, at vi også skal passe på den vilde natur, vi allerede har, fortæller Inger Birkebæk Madsen.

Hun tilføjer, at Vild Med Vilje-principperne både bruges til at skabe levesteder for de vilde arter i haven og inden for byernes grønne områder, men at principperne også gælder i skoven og i den åbne natur. Det handler grundlæggende om at give plads og lade naturen være vild, og acceptere, at det nogen gange roder og ser ukontrolleret ud, når der for eksempel ligger døde træer i skovbunden.

Læs mere om de eksisterende ni Vild Med Vilje-projekter.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer