Den igangværende fredningssag for dele af skovene i Trelde området skaber nu på 3. år meget debat i lokalpressen. Danmarks Naturfredningsforening (DN) fremsatte ønsket om fredningen i starten af 2018, og Fredericia Byråd indsendte sammen med DN fredningsforslaget til Fredningsnævnet i 2019. Lige fra starten har skiftevis skovejerne, byrådsmedlemmer og Danmarks Naturfredningsforening argumenteret heftigt for og imod at frede skoven derude. Det er forventningen at Fredningsnævnet tidligst træffer afgørelse en gang i 2021, så vidt jeg forstår.

Men det haster: Fra SF’s side har vi længe peget på at det er helt nødvendigt med mere vild natur i Danmark for at bremse nedgangen i artsrigdom, altså sikre biodiversiteten i landet. En stor del af de udrydningstruede plante- og dyrearter lever i vores skove. Derfor skal vi både frede nuværende skovområder, og plante nye skove der ikke skal tjene kommercielle formål. Problemet med størstedelen af det moderne skovbrug er en meget intensiv drift med såkaldte monokulturer -især gran- og fyrretræ – som gennem mange år har betydet nedgang i f.eks. insektbestanden – både målt på arter og antal.

Trelde Skov er et helt unikt område siger biologer og andre fagfolk. Derfor mener jeg, at den skal indgå i den påkrævede fremtidssikring og forøgelse af de vilde naturområder via en fredning. Jeg anerkender at de nuværende skovejere gør meget for at bevare naturværdierne i dele af deres skove, men der er også store arealer med udelukkende nåleskov til kommerciel hugst. Det går simpelthen ikke i længden. Så ja en fredning er selvfølgelig et indgreb i skovejernes ejendomsret, (derfor får de jo også økonomisk kompensation.) Men her må behovet for mere vild natur veje tungest.

Per A. Moos Laursen
Bestyrelsesmedlem i SF Fredericia

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer