Vejle Kommune har en klar ambition om at mindske trængslen af biler og få flere borgere til at vælge cyklen som et sundere og mere miljøvenligt transportmiddel. Kommunen har derfor igangsat adskillige projekter for at gøre Vejle mere attraktiv for cyklister. Fra december 2016 kan de vejlensiske cyklister se frem til mere grønt lys i krydset for enden af Grejdalsvej. Her vil sensorer nemlig registrere cykler i fart, hvorefter lamper i asfalten vil guide cyklisterne til at holde den rette fart for grønt lys.

”Vi vil gerne hjælpe cyklisterne til at komme hurtigere frem og sørge for, at de ikke skal holde unødigt for rødt lys. Hvis projektet med det grønt lys bliver en succes, vil vi se positivt på muligheden for at rulle det ud flere steder i byen”, siger Peder Hummelmose, formand for Teknisk Udvalg, i Vejle Kommunes pressemeddelelse.

Cykelvenlige tiltag virker

Krydset ved Grejdalsvej har gennem de seneste år gennemgået en række forandringer for at forbedre trafiksikkerheden og øge antallet af cyklister. Og statistik på området vidner om, at tiltagene har virket. Tal fra kommunen viser, at mere end 90 % af cyklisterne generelt oplever strækningen som mere sikker end tidligere, mens 30 % af borgerne indikerer, at de fremover vil cykle frem for at køre i bil på strækningen.

I myldretiden vil billisterne ikke kunne mærke nogle forringelser for deres perioder med grønt lys.

”Vi har et mål om i endnu højere grad at forbedre cykeloplevelsen og trafiksikkerheden ved Grejdalsvej. Med det intelligente trafiklys kan vi faktisk slå to fluer med ét smæk. Hvis cyklisterne følger lamperne i cykelstien, vil de altid opleve grønt lys, og færre vil dermed også køre over for gult eller rødt lys”, fortæller Gitte Fuhr Thomsen, projektleder, Anlæg & Infrastruktur, Vejle Kommune.

Cyklister elsker grønt lys

Projekter med ”grøn bølge” (strækninger hvor du kan cykle i ét lang stræk uden at stoppe op) er meget populære blandt cyklisterne rundt omkring i landet, og det er der ifølge Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet, en helt enkelt forklaring på:

”Vedvarende grønt lys på en lang strækning giver en følelse af flow og fremdrift. Som mennesker er vi indrettet til at spare på energien, og det kan derfor føles frustrerende, når man som cyklist er nødsaget til at træde af cyklen ved rødt lys. Et tiltag som det, vi ser i Vejle, imødekommer behovet for at kunne køre derudaf, og jeg tror derfor også, det vil blive taget rigtig godt imod af cyklisterne”, slutter Klaus Bondam.

 

FAKTA

  • Systemet bliver implementeret i krydset ved Grejdalsvej og Gormsgade i Vejle onsdag den 7. december 2016 kl. 7.00.
  • Teknologien er beregnet ud fra en kørehastighed på 18 km/t. Holder cyklisterne sig inden for denne hastighed, vil de ramme ’det grønne vindue – den grønne bølge’. Lamperne i cykelstien fungerer som en visuel guide, der viser cyklisterne, hvilken fart de skal holde for at møde grønt lys.
  • Hvis der er grønt i krydset, har cyklisten mulighed for at forlænge tiden, hvor lyset er grønt med 7 sekunder, hvis vedkommende ”indhenter” lamperne i cykelstien.
  • Hvis cyklisten ikke følger lamperne, altså ved enten at køre for hurtigt eller for langsomt, vil vedkommende komme frem til rødt signal. I alle andre tilfælde, hvor cyklisten tilpasser sin hastighed efter lamperne i cykelstien, er han eller hun sikret at komme gennem krydset for grønt lys.