De reviderede retningslinjer for uddelingen af §18 midler øger fokusset på udsatte og ensomme ældre.

En politisk gruppe, der består af formændene for Senior og Handicapudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget, Sundhedsudvalget og Børne og Skoleudvalget, har siden den 23. april 2018 arbejdet med en revidering af retningslinjer og procedurer for fordeling af støttemidler til de frivillige sociale foreninger – de såkaldte §18-midler. Gruppen er nu klar med de nye retningslinjer og procedurer, som Økonomiudvalget har godkendt.

Foto: Matthias Niels Runge Madsen, Fredericia AVISEN

”Vi har gennem en længere periode arbejdet med at revidere retningslinjerne for tilskud efter servicelovens § 18, og vi synes, at vi har fundet den rigtige balance. Vi har især været optaget af at være skarpere på målgruppen for støtten, men vi har også givet udvikling af tilbud lidt mere fokus”, fortæller Peder Wittendorf Tind, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Den mest synlige ændring i retningslinjerne er, at der fremover kun kan søges om tilskud en gang årligt – nemlig i september. Målgruppen for støtten er overordnet set stadig den samme, men der er i de reviderede retningslinjer et skærpet fokus på, at der er tale om udsatte, ældre borgere. 

Foto: Thomas Lægaard – Fredericia AVISEN

”Det har været arbejdsgruppens klare mål med revideringen af retningslinjerne at få mere fokus på udsatte fredericianere. Men det betyder dog ikke, at f.eks. seniorer eller midlertidigt syge borgere på forhånd er udelukket fra at kunne kan få del i støttemidlerne. Det vil altid være en konkret vurdering. Det er vores opfattelse, at de nye retningslinjer støtter godt op om det arbejde, der allerede er i gang i forhold til samarbejdet mellem kommunen og de frivillige sociale foreninger og grupper”, siger Susanne Eilersen, formand for Sundhedsudvalget.

Pulje til akutte ansøgninger

Den politiske gruppe holdt den 1. april i år et dialogmøde for de frivillige sociale foreninger, hvor et af temaerne var de nye retningslinjer.  

”Efter mødet blev forslaget sendt i høring, og både til dialogmødet og i høringssvarene kom der et ønske frem om at reservere en lille del af puljen til akutte ansøgninger, som det er muligt at søge hele året. På den baggrund har vi besluttet, at oprette en akutpulje på 50.000 kr. årligt”, siger Susanne Bjerregaard Mørck, formand for Senior- og Handicapudvalget.

De nye retningslinjer og procedurer for uddelingen af §18 midlerne finder du på www.fredericia.dk.

https://www.ibc.dk/hf-vuc/