I uge 2 gennemførte politiet målrettet færdselskontrol af trafikanternes adfærd ved skoleveje rundt omkring i landet.

På skolevejene havde politiets kontrol fokus på: 

• Bilernes hastighed.
• Var børnene fastspændt med bilernes i sikkerhedsseler.
• Huskede bilisterne selv at anvende sikkerhedssele.
• Skolepatruljernes arbejde.
• Forældrenes trafikale adfærd (herunder parkering) i forbindelse med aflevering af børn ved skolerne.
• Talte børn/voksne i håndholdt mobiltelefon, mens de cyklede.
• Anvendte børne/voksne cykellygter, og var cyklerne i lovlig og forsvarlig stand.

Ved kontrollerne på skolevejene blev der i uge 2 samlet set konstateret mere 3.900 trafikforseelser, som fx:

• 2253 hastighedsovertrædelser af den generelle hastighed i byerne og 763 overtrædelser af den skiltede hastighed.
• 31 voksne benyttede ikke sikkerhedssele og 56 børn var ikke fastspændt.
• 32 benyttede håndholdt mobiltelefon under kørslen.
• 149 havde mangelfuld eller forkert lygteføring.

En del bilister respekterede ikke ‘indkørsel forbudt’-skiltningen ved skolerne, mange cyklister kørte uden lys i lygtetændingstiden og cyklede på fortovet eller modsat kørselsretningen på cykelstien. Desuden var farten blandt bilisterne stadig for høj på skolevejene, og selvom antallet af hastighedsovertrædelser er lavere i år i forhold til samme periode sidste år, så er det ikke tilfredsstillende, udtaler politiassistent Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Ved skolevejskontrollerne på samme tidspunkt i 2018 registrerede Rigspolitiet mere end 4.700 forseelser, hvor hovedparten var hastighedsovertrædelser.

https://www.laterrazza.dk/
Klik på annoncen og se mere