I dag er det mental sundhedsdag i hele verden. Middelfart Sparekasse er allerede i gang med at styrke medarbejdernes mentale sundhed. En uddannelse for alle kolleger er på vej.

Torsdag den 10. oktober er ikke bare Danmarks, men hele verdens mentale sundhedsdag, hvor der over helt landet sættes fokus på vigtigheden af at have en arbejdsplads, der er sund ikke kun for kroppen, men også for sjælen.

I Middelfart Sparekasse er man gået fra tanke til handling i forhold til arbejdet med mental sundhed. Fra december 2019 tager sparekassen hul på en uddannelse i mental sundhed. Under overskriften “Det mentale kram” skal alle 330 kolleger på et to dage langt kursus over det næste halvandet år.

– Vi har i flere år spurgt til vores medarbejderes fysiske helbred og tilbudt blandt andet rygestopkurser. I takt med, at forandringerne i vores branche tager til, har vi set, at der behov for at øge fokus på vores mentale velbefindende forstået på den måde, at vi vil klæde medarbejderne på til at kunne håndtere en nutid og fremtid på et arbejdsmarked, der er mere uforudsigeligt end nogensinde før, forklarer Helle Lund Gregersen, HR-chef i Middelfart Sparekasse.

Uforudsigeligheden kan i mange tilfælde blive til usikkerhed, og jo mere usikker du er i dit job, jo tættere kommer du på stress og angst. Det påvirker din arbejdsindsats og – endnu vigtigere – din livskvalitet negativt.

Klar til forandringer

– Vi kan og skal ikke stoppe forandringerne i branchen. Men vi har et ansvar for at klæde medarbejderne på til at håndtere dem bedst muligt. Til glæde for både den enkelte og sparekassen, siger Helle Lund Gregersen.De to dage kommer til at sætte fokus på forskellige emner. Første dag handler om taknemmelighed og accept. Anden dag handler om at fremme en sund feedbackkultur på arbejdspladsen.

– Feedback er et stærkt værktøj til at fremme den positive forandring. Det kræver bare, at vi alle øver os i at give og modtage feedback, siger Helle Lund Gregersen.

Hvornår slår jeg til på jobbet?

Opgaven med at tale om taknemmelighed og accept er lagt i hænderne på sociolog og mentaltræningsekspert Rikke Østergaard.

– Vi lever i en tid, hvor vi aldrig har haft det bedre materielt, men mentalt kæmper mange medarbejdere med en følelse af ikke at slå til og være gode nok. Middelfart Sparekasse er meget modige, de sætter ikke kun den mentale sundhed på skemaet, men laver også en virkelig aktiv indsats for at give medarbejderne redskaber til at skabe den mentale sundhed i hverdagen. Når vi træner at være taknemmelige i det små, i hverdagen, ændrer vores hjerner sig og begynder at se lysere på tingene. Det bliver også nemmere at ikke bare overkomme hverdagen, men faktisk leve det liv, man ønsker sig i arbejdet. Når vi accepterer, alt det vi ikke kan ændre, skifter vi fokus fra at være stressede over at føle os magtesløse til at være taknemmelige og få overskud til at gøre noget ved alt det, vi kan påvirke – ikke mindst glæden ved at have gode kollegaer og stå sammen i flok, siger Rikke Østergaard.

Medarbejderne glæder sig

Kurset i mental sundhed – “Det mentale kram” – blev præsenteret for medarbejderne i begyndelsen af september på et fællesmøde. Ifølge fællestillidsmand i Middelfart Sparekasse Rikke Jakobsen ser kollegerne frem til kurset.

– Vi har en lang tradition for at vægte trivsel på arbejdspladsen højt. I den sammenhæng er det helt rigtigt set, at vi nu fokuserer på den mentale sundhed. Og meldingen fra mange kolleger er, at de glæder sig til kurset – faktisk er de utålmodige efter at komme i gang, fortæller Rikke Jakobsen.

For Middelfart Sparekasse er det helt naturligt at investere et beløb på den gode side af en million kroner i at uddanne medarbejderne – også selv om det er uden for det rent faglige felt.

– Vi har i mange år haft ambitionen om at være blandt landets bedste arbejdspladser, fordi vi ved, at tilfredse medarbejdere giver tilfredse kunder. Derfor skal vi også være klar til at investere, når vi ser et behov, siger Helle Lund Gregersen.

http://www.fcfredericia.dk