Fra i dag og frem til d. 1. januar er det igen lovligt at affyre fyrværkeri i Danmark. Men hver tredje ønsker, at det kun skal være lovligt at fyre af nytårsaften. Det viser årets nytårsundersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Gjensidige Forsikring.

Siden 2014 har det kun været lovligt at affyre fyrværkeri mellem d. 27. december og d. 1. januar. Står det til hver tredje dansker, så bør det være ulovligt at fyre af alle andre dage end på nytårsaften. Blot hver niende ønsker, at loven lempes, og det bliver lovligt at fyre af i længere tid.

Undersøgelsen viser, at det særligt er kvinderne, der vil have begrænset affyringen af fyrværkeri. 40 % af de adspurgte kvinder vil begrænse det til nytårsaften. Kun 33 % af mændene i undersøgelsen vil have færre fyrværkeridage.

”Fyrværkeri er for mange et af højdepunkterne ved nytårsaften, og det skal selvfølgelig ikke begrænses på den festlige dag. Det er dog vigtigt at vise hensyn til naboer, kæledyr og vilde dyr samt miljøet, når man fyrer af. De fleste skader, som vi ser, kommer på nytårsaften, hvor fyrværkeri og alkohol er en farlig cocktail. Men også i dagene omkring nytår, får vi anmeldt skader, som kunne være undgået,” siger Henrik Sagild, skadedirektør i Gjensidige Forsikring. 

Primært mænd, der køber ulovligt fyrværkeri

Undersøgelsen viser også, at otte gange så mange mænd som kvinder køber ulovligt fyrværkeri. Helt præcist har 16 % af mændene købt ulovligt fyrværkeri. Til sammenligning har blot 2 % af de danske kvinder gjort det samme.

”Ulovligt fyrværkeri bliver ved med at være et stort problem. Vi ser nogle meget alvorlige skader med fyrværkeri, som enten er alt for kraftigt eller ikke er godkendt. Derfor er det bekymrende, at så mange danske mænd har købt det, da det kan være livsfarligt at håndtere,” siger Henrik Sagild. 

Hvordan dækker forsikringen?

Hvis man affyrer ulovligt fyrværkeri, ændrer på det lovlige fyrværkeri eller bruger det på en måde, som det ikke er produceret til, kan man ikke være sikker på, at forsikringen dækker eventuelle skader. Det er at regne som groft uagtsomt, hvis man eksempelvis fjerner styrepinden fra en raket, og antænder den i hånden, eller hvis man affyrer krysantemumbomber, der er ulovlige og meget kraftige.

Fyrværkeri, der ikke er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen eller har CE-mærket, er at regne som ulovligt. I Danmark er det kun tilladt at affyre fyrværkeri uden særlig tilladelse fra myndighederne mellem d. 27. december og 1. januar.

Om nytårs-undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget af Kantar Gallup for Gjensidige Forsikring i november 2017 blandt 1166 repræsentativt udvalgte danskere.

Hvilke af følgende udsagn er du enig i?

 • Affyring af fyrværkeri i december (ikke nytårsaften) er forstyrrende 40%
 • Det bør være ulovligt at fyre fyrværkeri af andre dage end nytårsaften 37%
 • Det bør ulovligt at børn under 16 år fyrer fyrværkeri af 34%
 • Der bør være mere kontrol med salg af fyrværkeri 34%
 • Politiet bør have større fokus på, at bekæmpe ulovligt fyrværkeri 30%
 • Det bør være ulovligt at fyre fyrværkeri af, hvis man har drukket alkohol 28%
 • Fyrværkeri er højdepunktet nytårsaften 27%
 • Fyrværkeri bør begrænses af hensyn til husdyr 25%
 • Det bør være lovligt at fyre af mere end fra d. 27. december til 1. januar 12%
 • Jeg har tidligere købt ulovligt fyrværkeri 9%
 • Fyrværkeri er så farligt, at det bør være totalt ulovligt 6%
 • Jeg kunne godt finde på at købe ulovligt fyrværkeri i år 2%
 • Ingen af ovenstående 7%
 • Ved ikke 4%