Der er ingen tvivl om, at jeg er en nørd og jeg elsker at streame naturprogrammer, det gør ikke så meget om, det er højaktuelt, bare jeg føler at man er til stede. Et program fik mig til at se tun i større omfang og mere springlysten end vores marsvin i Lillebælt.

Jeg havde hørt rygter om, at der nogle steder blev fanget tun i Danmark, men et program på DK4 fik mine øjne op for omfanget og mulighederne ved den hurtige glubske kæmpe.

I programmet Fiskemagasinet følger man en stor gruppe erfarne fiskere, som skal fange den store blåfinnet tun for at registrere, mærke dem og genudsætte dem. Jeg vil ikke gå så meget ind i selve mærkningen, men koncentrere mig om det faktum, at tunen er tilbage i Danmark efter over 60 års fravær.

Man kan i hvert tilfælde med egne øjne se i programmet Fiskemagasinet på DK4, hvordan DTU gør et stort arbejde i at tage vævsprøver og skabe satellitkontakt til de mægtige kæmper. Alle bliver de genudsat, så man kan følge deres færden. Der bliver fanget tun og store tun, de kan blive helt op til to meter lange og veje op mod 700 kg. Den der bliver spottet i Danmark regnes for omkring 200 – 250kg, men de fanges altså også større i Fiskemagasinet. I programmet ser man flere gange tun springe i overfladen efter de store stimer af makreller og hornfisk.

Spækhuggeren er også i det danske farvand

Hvis man har stået ved Lillebælt og betragtet marsvin, så er det en noget mere actionpræget superfisk som er kommet tilbage. Udover at det er en fantastisk fisk, så er der i kølvandet på den store indtjeningsmuligheder. Der er desværre dog lange udsigter til, at vi må fange tunen, selvom den er i vores farvand. En af grundene kan man se hvorfor, at det kræver erfaring og udstyr at lande en tun. Den blåfinnede tun er den største tun art og kan svømme op til 70 km/t.

“Fritids- og lystfiskeri efter almindelig tun kan kun finde sted, når der af en national kvote er afsat en specifik andel hertil. Medlemsstater, som ikke har egne kvoter, kan derfor ikke tillade fritids- og lystfiskeri efter almindelig tun. Danske fritids- og/eller lystfiskere kan derfor ikke lovligt fiske efter almindelig tun og eventuel fangst af almindelig tun skal derfor straks genudsættes/smides ud”, kilde Natur- og Erhvervsstyrelsen.

På grund af det ovennævnte må vi ikke fange tunen i Danmark, men hvis vi måtte ville der komme en helt ny form for turisme til landet med store indtjeningsmuligheder. Hvem har ikke været på charterrejse til et eksotisk sted og haft lyst til at sejle ud med guide og fange en stor fisk. Det er altså en af havets kæmper og den er eftertragtet i samme omfang som når vildtjægere rejser kloden rundt for et bestemt bytte.

Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN

Da tunen forsvandt sidst, mente man det var på grund af overfiskeri af makrel og sild, begge sorter er tilbage i stor stil og sammen med hornfisken er disse store stimer nemme at svømme op for den sultne tun.

Lad os se, hvad fremtiden bringer om bestanden vokser sig stor nok igen til at Danmark kan komme i betragtning. I de gode gamle dage var der stor bestand af den blåfinnede tun i Øresund og det var i de tider, hvor man sejlede ud og kunne komme hjem med fangst, det er det som flere lystfiskere og jeg selv drømmer om.

https://www.facebook.com/events/caf%C3%A9-razz-middelfart/foredrag-morten-spiegelhauer-bag-om-operation-x-cafe-razz/1763579550454511/