Vejle Misbrugscenter og Psykiatrifonden vil gennem en ny, frivillig mentorordning danne fællesskaber og mindske ensomhed blandt mennesker, der er på vej ud af et misbrug eller tidligere har været i et misbrug.

– Vi tror på, at mennesker, der har haft et alkohol- eller stofmisbrug, vil opleve en positiv forandring ved at være med i et mentorprojekt, fortæller Jytte Larsen og Marie Nybo, projektledere fra Vejle Misbrugscenter og Psykiatrifonden.

Projektet bygger på peer-to-peer-støtte, som oversat betyder ”bruger-til-bruger-støtte”, da begge får gevinst ved ordningen. Det bygger videre på en allerede afprøvet og succesfuld metode for peer-støtte, hvor mennesker i socialpsykiatrien i Vejle Kommune får støtte af en mentor. Ideen er, at det hjælper dem til at få det bedre og med at blive en del af samfundet. Resultaterne viser, at personlig erfaring er inspirerende og motiverende for den anden, som endnu ikke er nået så langt. Mentorerne oplever også, hvor givende det er at gøre en forskel for andre.

Det gode makkerpar

Skal projektet lykkes, kræver det en god forventningsafstemning, så både mentor og peer er klar over, hvad det vil sige at være med i projektet.

– Vi taler derfor grundigt med begge for at sikre det bedste match, og vi tager udgangspunkt i både peer og mentors egne ønsker, og hvor der er indbyrdes er kemi, siger de to projektledere.

Projektet lægger op til, at makkerparrene mødes en til to gange hver 14. dag i løbet af et halvt år. Peer’en og mentoren bestemmer selv, hvad de vil lave. De kan fx tage til fodbold eller dyrke sport sammen – eller bruge tiden på en gåtur eller en kop kaffe. Der vil være enkelte fællesarrangementer for alle deltagere som fx en sommerudflugt, julefrokost eller hvad der er stemning for. Der vil også blive arrangeret cafédage i henholdsvis Foreningernes Hus og Lido caféen, hvor alle projektdeltagere kan mødes.

Bliv eller få en mentor

Projektet starter op efter nytår, så i øjeblikket søges deltagere til projektet. Der søges både frivillige mentorer, som tidligere har haft et misbrug og har lyst og overskud til at hjælpe en anden, og peers, der er kommet ud af et misbrug og har lyst til at opbygge et nyt netværk uden for misbrugsmiljøet. For mentorer gælder det, at de skal have været ude af misbruget i minimum et år.

Informationsmøde

Der er informationsmøde for interesserede mentorer den 14. december kl. 15.00-17.00 i Foreningernes Hus Vejle, Vissingsgade 31,1 sal, lokale 4. Her kan interesserede mentorer høre om projektet, og hvad de får ud af være med. En mentor fra et tilsvarende projekt i Vejle Kommune vil fortælle, hvad det har betydet at være mentor. Det kræver ingen tilmelding, så interesserede kan blot møde op.