Der er i weekend landet en overenskomst for alle offentligt ansatte. Dette bød også på en aftale for alle lærerne – en aftale der skuffede formand for Fredericia Lærerkreds, Per Breckling. Men et lokalt medlem af hovedbestyrelsen i Danmarks Lærerforening anbefaler sine kollegaer at stemme ja.

“Jeg forstår godt, når medlemmerne føler, at resultatet ved OK-18 ikke lever op til de forhåbninger og ønsker, de måtte have gjort sig. De lever heller ikke op til alle mine ønsker om en aftale, der ville gøre op med Lov 409 og sætte os på skinnerne mod arbejdsvilkår, der gør det muligt at levere den gode undervisning for alle elever” indleder Kenneth Nielsen.

“Vi vidste inden forhandlingerne, at Moderniseringsstyrelsen siden 2013 har haft den ambition, at der årligt skal spares 12 mia. kr. via overenskomstforhandlinger med de offentlige arbejdstageres organisationer. I 2013 mærkede vi i Danmarks Lærerforening, at ambitionen var alvorligt ment. Moderniseringsstyrelsen mangler stadig 9 mia. kr. årligt for at ‘opnå succes'” fortsætter han.

“Efter fem måneder med forhandling måtte vi konstatere, at der selv med stærkt sammenhold i den samlede fagbevægelse ikke var store chancer for at imødekomme vores arbejdstidskrav med overenskomstmæssig værdi. Til sidst blev vi således tilbudt en halvårsnorm med en 1:1 udligning af over- og undertid, hvilket vi fandt havde en så ringe overenskomstmæssig værdi, at vi ikke kunne tiltræde og på den måde cementere Lov 409” lyder det fra Kenneth Nielsen, medlem af hovedbestyrelsen i Danmarks Lærerforening.

“OK-18 papiret konstaterer, at det ikke er lykkes at opnå en forhandlet arbejdstidsaftale for ansatte på Lov 409-underviserområdet. OK-18 skitsen udtrykker et fælles ønske om et fornyet samarbejde, og papiret præciserer, at det er en mulighed at indgå lokale arbejdstidsaftaler. Papiret er forpligtende, og arbejdet med afdækningen forestås af en kommission med en formand, som skal skabe grundlag for forhandlinger fra 2019 og frem til senest 2021. Jeg finder OK-18 papiret stærkere end OK-15 papiret. Jeg har et oprigtigt ønske om samarbejde og tror på, at det kan være midlet til en ny begyndelse” fortsætter han.

“Spisepausen er nu en sikret rettighed. Seniordagene udskydes ikke i takt med tilbagetrækningsalderen. Privatlønsværnet er fjernet. Reallønnen er sikret. Lejrskoleaftalen er forbedret.Derfor anbefaler jeg at stemme ja” slutter Kenneth Nielsen