Korrekt dosering og håndtering af medicin, undervisning af personale på bosteder og rådgivning til praktiserende læger – det er nogle af de opgaver, som psykiatrisygehusets nyetablerede medicinrådgivning skal tage sig af. Målet er større sikkerhed og bedre kvalitet i behandlingen af patienterne.

Psykiatriens Medicinrådgivning er et nyt tilbud under Psykiatrien i Region Syddanmark. Rådgivningen hjælper blandt andet med supervision af praktiserende læger, gennemgang af medicin hos patienter på bosteder og opdatering på den nyeste viden om medicin på psykiatrisygehusets egne afdelinger.

 • Overordnet er formålet med Psykiatriens Medicinrådgivning at udbrede rationel anvendelse af psykofarmaka – det vil sige effektiv, patientsikker og økonomisk ansvarlig brug af lægemidler. Der kommer hele tiden nye forskningsresultater og ny viden, der har betydning for den medicinske behandling. Vi skal sikre, at lægerne og det sundhedsfaglige personale både internt og eksternt har opdateret viden om psykofarmaka, så vi anvender dem korrekt, siger John Teilmann Larsen, der er specialeansvarlig overlæge i medicinrådgivningen.
  Den eksterne medicinrådgivning til blandt andet bosteder og praktiserende læger startede op 1. februar i år, mens den har været i gang på afdelingerne i psykiatrisygehuset siden efteråret 2014.

Som et led i den eksterne indsats er der oprettet en telefonrådgivning, hvor sundhedsfagligt personale kan henvende sig og få råd og vejledning om medicinering af de psykiatriske patienter.

 • Når patienterne afsluttes fra psykiatrisygehuset, er det de praktiserende læger, der tager over, og det er vigtigt, at de holder øje med medicinen og justerer den løbende, hvis patientens forhold ændrer sig. Vi kan være med til at sikre opmærksomhed på, at det er nødvendigt, og vi kan støtte de praktiserende læger i at foretage de nødvendige justeringer, siger John Teilmann Larsen.

De første måneders erfaring med medicinrådgivningen tyder allerede på, at der er et behov for en specialiseret indsats. Det gælder blandt andet på bosteder for psykiatriske patienter.

 • Vi kan se, at der er et stort behov for at få kigget på den medicin, som beboerne på bostederne får. Der sidder nogle mennesker, som ikke har fået gennemgået deres medicin i årevis, og som derfor risikerer at få præparater, de ikke længere har brug for, eller som harmonerer dårligt med nogle af de andre former for medicin, de får, siger John Teilmann Larsen.

 • Psykiatriens Medicinrådgivning løser en vigtig opgave. Det handler om, at vi skal skabe endnu større sikkerhed og bedre kvalitet i behandlingen til gavn for vores patienter. De skal have maximal gavn af deres medicin med færrest mulige bivirkninger og til den laveste pris. I den forbindelse er vidensdeling og rådgivning om medicin af afgørende betydning, siger lægefaglig direktør i Psykiatrisygehuset, Anders Meinert Pedersen.

 

Fakta:

 • Psykiatriens medicinrådgivning består af 7 farmaceuter, svarende til 4 fuldtidsstillinger, og 1 specialeansvarlig overlæge.
 • Medicinrådgivningen hjælper med korrekt medicinhåndtering både på afdelingerne i psykiatrisygehuset og eksternt i form af eksempelvis medicingennemgang på bosteder og undervisning og rådgivning til praktiserende læger.
 • Praktiserende læger og andet sundhedsfagligt personale kan via mail eller telefon kontakte medicinrådgivningen og få vejledning og hjælp.
 • Psykiatriens Medicinrådgivning holder til på Telepsykiatrisk Center i Odense, og en del af rådgivningen foregår via videokonference.
 • Rådgivningen samarbejder med Lægemiddelinformationen på OUH.