Høringsperioden for det fremsatte mulighedskatalog og dertilhørende budgetforslag er næsten slut – og der er kommet mange høringssvar. Et af dem kommer fra medarbejderne i Politik & Kommunikation, der er noget kritiske omkring prioriteringen.

“Medarbejderne i Politik & Kommunikation anerkender behovet for at frigøre ressourcer i Fredericia Kommune til omprioritering og styrkelse af den borgernære velfærd. Vi vil her komme med vores fælles betragtninger om hele processen, samt om mulighedskatalogets potentielle konsekvenser”, således indleder Staben Politik & Kommunikation deres høringssvar.

“Forløbet har været kritisabelt på flere punkter. Den langvarige stabsproces som har stået på siden maj, har været opslidende for medarbejdere og har påvirket projekter og arbejdsopgaver negativt. I direkte forlængelse af dette har omprioriteringsprocessen yderligere lagt pres på medarbejderne. Udviklingsopgaver som baserer sig på tværfaglige og tværkommunale samarbejder står stille, idet processerne dræner både ledelse og medarbejderes ressourcer og opmærksomhed”, fortsætter de.

Også Kommunikation & Web deler en række bekymringer, herunder hvordan man orienterer medarbejderne om massive nedskæringer.

“Vores lille afdeling ønskes mere end halveret – fra 7 til 3 medarbejdere. Det er vi dybt rystede over – fordi Kommunikation og Web er en travl afdeling, og vi oplever, at der er brug for os til at løse de opgaver, som ligger i afdelingen”, skriver Kommunikation og Web.

“Vi er dog ikke enige i, at en mere strategisk indsats betyder, at opgaven kan løses med færre ressourcer og slet ikke ud fra de ønsker for fremtiden, som Mulighedskataloget lægger op til, og de stadigt voksende krav til tilgængelighed og lovkrav om datasikkerhed på webområdet. Tværtimod”,. fortsætter de.

“Det siger sig selv. Vi har ikke været involveret i et arbejde om en fremtidig
kommunikationsindsats, der betyder, at 4 ud af 7 medarbejdere kan
undværes i vores lille afdeling. Vi genkender derfor ikke ordlyden under
afsnittet ”Ledelse” på s. 5″, skriver Kommunikation og Web.

Læs hele høringssvaret her.

http://bit.ly/lolalecture