På mandagens online byrådsmøde skulle Fredericia Byråd tage stilling til genrejsningen af Fredericia Teater, en genrejsning der kommer til at hedde Den selvejende institution Fredericia Musical Teater. Selvom Fredericia Teaters konkurs har fået stor kritik, så var der i Fredericia Byråd bred opbakning til det nye projekt.

Byrådet har ved flere lejligheder og senest i budgetforliget for 2021 tilkendegivet, at man ønsker at genrejse Fredericia Teater. I budgettet er kommunens tilskud til teateret på 11 millioner kroner derfor bibeholdt. Derudover forudsættes, at de 8,6 millioner kroner til teateret fastholdes på finansloven. Der er igangsat en dialog med Kulturministeriet om tilskuddet, som endnu ikke er afsluttet. 

Byrådet er enige om, at der i et kommende teater skal tilstræbes det samme høje kunstneriske niveau som tidligere, hvor børnekulturen – herunder særligt børnemusicals – skal have en særlig opmærksomhed. Det er afgørende, at teateret skabes i en økonomisk bæredygtig konstruktion.

“Vi har haft et stort arbejde med blandt andet Christiansborg. Vi vil gerne beholde vores støtte, der er fuldstændig afgørende for at vi igen kan skabe musicals på et meget højt plan igen. Denne sag er et skridt i den store retning, for vi har også vedtaget en række andre ting. Vi har vedtaget at vi skal spille børnemusicals, vi skal have en musical profillinje på Kirstinebjergskolen. En ting er økonomien, en anden ting er hvordan vi organisk bygger et miljø op over en årrække”, indledte Borgmester Jacob Bjerregaard og fortsatte:

“Vi må også sige, at det tager noget tid. Og det der lægges op til her er egentlig, at gå i gang med at få skabt en selvejende institution. Der er der brug for, at vi sætter gang i arbejdet. Det er også, for at sige det lige ud, for at signalere meget tydeligt overfor Christiansborg, at vi mener det. Jeg tror godt de ved det, men vi er nødt til at signalere meget kraftigt, at det er det vi vil. Vi vil tilbage og være musicalby på højt niveau”.

Med henblik på at sikre en bæredygtig økonomisk konstruktion for Fredericia Musical Teater vil der i den fremadrettede drift blive lagt vægt på følgende principper:

  • Udarbejdelse af vedtægter med fokus på balance i økonomien og tæt ledelsesmæssig opfølgning
  • Sammensætning af en bestyrelse og udpegning af formand med de rette kompetencer til at drive teateret på økonomisk forsvarlig vis
  • Krav til teateret om ansættelse af en kunstnerisk chef og en økonomichef, der begge deltager i bestyrelsesmøderne, med henblik på at sikre, at teaterets ledelse har blik for både det kunstneriske og det økonomiske
  • Satsning på forestillinger i Fredericia – ved forestillinger i andre byer vil dette ske som en co-produktion, hvor Fredericia Musical Teaters risiko minimeres
  • Udarbejdelse af budget og regnskab med høj grad af gennemsigtighed og informationsværdi som grundlag for den løbende drift og formidling til omverdenen
  • Sagkyndig, kompetent og uafhængig revision af teaterets regnskaber og krav om udskiftning af revisor med passende mellemrum
  • Systematisk månedlig ledelsesinformation til både bestyrelse og byråd om teaterets økonomiske udvikling
  • Styrket tilsyn fra kommunens økonomiafdeling med fokus på overholdelse af teaterets økonomiske rammer, uden at dette fører til, at kommunen overtager et egentligt ansvar for teaterets drift
  • Der udarbejdes governanceprincipper for teaterets ledelse med udgangspunkt i de krav, der følger af fondslovgivningen og publikationen ”God ledelse af kulturinstitutioner, marts 2019”

“For Enhedslisten er det enormt vigtigt, at det ikke kun er kommunen der bærer økonomien her. Der skal andre på banen, hvor staten er en afgørende og stor spiller. Er der ikke nogen at betale pengene til, så er de svære at få. Så vi bliver nødt til at få stiftet noget, så vi kan komme i gang og forhåbentlig komme på finansloven”, lød det fra Cecilie Roed Schultz (Ø).

“Jeg synes simpelthen, at det er et godt fundament at stå på. Den økonomiske situation er altoverskyggende. Vi skal sørge for, at vi har et teater som holder økonomien. En konstruktion ud fra de opsatte punkter viser, at der ligger en stor ansvarlighed i det. Pengene kan ikke udbetales til en kommune, der skal en institution til. Med det her kan vi vise, at vi gerne vil det. Vi kan så håbe, at vi får et endeligt tilsagn på pengene. Det her er godt udarbejdet”, sagde Susanne Eilersen (DF).

“Tak til Susanne Bjerregaard Mørck, Jacob Bjerregaard, Susanne Eilersen til Bjørg Gamst, der har en musicalfaglig baggrund som vi andre ikke har. Tak for godt samarbejde i styregruppen. Tak til Annemarie Zacho-Broe for forvaltningsmæssig opbakning. Vi synes i Venstre, at det er sunde og fornuftige principper. Sagt helt banalt. Grunden til at der skal trækkes af på det her nu, det er at når vi får et tilsagn fra staten, så skal vi kunne oprette et kontonummer hvor pengene kan sættes ind. Det kan vi ikke uden en selskabskonstruktion”, lød det fra Venstres Christian Jørgensen.

“Jeg er tilskuer til alt det her. Det giver mig ikke altid smil på læben. Det er en anelse specielt at stå som forligspartner. På den ene side har jeg og Nye Borgerlige været med i kampen for at genskabe Fredericia Teater, men på den anden side har Økonomiudvalget stort set ekskluderet Nye Borgerlige fra processen, det synes jeg faktisk ikke er i orden. Vi kan eller vil hverken løbe fra budgetforliget, men jeg er utilfreds med, at der etableres en styregruppe fra Økonomiudvalgets midte, der refererer til sig selv. Jeg så meget gerne, at vi i demokratiets navn kunne blive inddraget. Jeg kunne ikke se noget til hinder for, at vi i de aktuelle sager kunne komme med ind. Jeg vil gerne bede om, at det samarbejde der er 21 og ikke 20 + 1 der kører det her. Det vil jeg gerne have der bliver tænkt alvorligt over”, sagde Karsten Byrgesen (NB).

“Vi har haft en hurtigtarbejdende styregruppe – og måske har man lagt meget i ordet styregruppe, men det har handlet om hurtigt at få implementeret den der der handler om støtte. Det har været afgørende. Men jeg synes det ville være klogt med inddragelse af hele byrådet fremadrettet”, slog Borgmester Jacob Bjerregaard fast.

Følg
Notikation om
guest
3 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest bedømte
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer
hans thomassen
hans thomassen
1 måned siden

Det havde pyntet på fyrtårnet Fredericia Teater, om man fra byrådets og bestyrelsens side havde taget ligeså håndfast hvergang Teateret skulle bruge penge. Og stillet krav og betingelser for at man kunne låne penge, igen.

Brian Magnussen
Brian Magnussen
1 måned siden

Som i HC Andersen.
Nye Borgerlige er drengen der siger “Han har jo ikke noget tøj på”
Den der ikke bukker for kejseren får mundkurv og bliver smidt i fangehullet.

Else
Else
1 måned siden

Jeg vil ikke ture købe biletter, sidst mistede vi 3000 kr.