Forside Børn Massiv mangel på dagtilbud til småbørn

Massiv mangel på dagtilbud til småbørn

DEL
Savannen
Foto: Thomas Lægaard - Fredericia AVISEN

Inden for de næste 10 år vil kommunerne mangle op mod 49.000 dagtilbudspladser til 0-5-årige som følge af et stigende børnetal. Kommuner bør etablere nye, offentlige tilbud, siger sektorformand i FOA.

Allerede fra næste år vil kommunerne ikke kunne stille med det nødvendige antal pladser i dagplejen, vuggestuer og børnehaver til de mange børn, som danskerne sætter i verden. Alene i de kommende tre år vil der på grund af et stigende børnetal hvert år være behov for over 6.000 pladser mere, end kommunerne har i dag.

“Løsningen på problemet er ikke, at man propper et femte barn ind hos den enkelte dagplejer, eller samler flere børn på den enkelte stue i institutionen. Vi har netop set flere alarmerende undersøgelser bekræfte, at det pædagogiske personale ikke kan give børnene tilstrækkelig nærhed og omsorg, og vi oplever dagplejere, der siger op af samme årsag,” advarer Mogens Bech Madsen, formand for Pædagogisk sektor i FOA.

Det er en undersøgelse, som analyseinstituttet Bureau 2000 har gennemført for FOA, som afslører den store mangel på pladser til de små. Hele 48.736 pladser mere vil der være behov for frem mod 2029. Det svarer til 20 procent flere end i dag. Kommunerne må derfor i en fart i gang med at etablere nye pladser for at imødekomme behovet, mener Mogens Bech Madsen, der ellers frygter, at vejen bliver banet for, at kapitalstærke aktører tager over.

“Der findes masser af gode, pædagogiske private dagtilbud. Men lovgivningen giver mulighed for, at økonomisk overskud på børnepasning bliver trukket ud af virksomheden i stedet for at sikre børnene ordentlige normeringer og mere uddannet personale omkring sig. Derfor ligger opgaven på kommunernes bord,” siger sektorformanden.

En stor del af kommunerne har i forvejen svært ved at skaffe tilstrækkeligt mange dagplejere. Ud af 63 kommuner har 44 i undersøgelsen svaret, at de har svært ved at skaffe kvalificerede dagplejere. Det ærgrer men overrasker dog ikke Mogens Bech Madsen. Mere end halvdelen af kommunerne i undersøgelsen benytter sig nemlig allerede i dag af at indskrive fem børn i dagplejen.

“Det bider jo sig selv i halen. Det er uordentligt over for børnene, og det er frustrerende for dagplejerne – og så bliver det vanskeligere at rekruttere nye dagplejere,” siger Mogens Bech Madsen.

Undersøgelsen beskriver en lang række øvrige emner, herunder forældrebetaling, hvor gamle børnene er ved overgang til børnehave, samt om forældrene selv skal have bleer med i dagtilbuddet.

https://danbolig.dk/bolig/fredericia/7000/villa/2452761p018-245
Annonce – klik på billede for at se huset
DEL