Fredericia Bibliotek markerer Reformert Menigheds 300-års jubilæum med en særudstilling af litteratur om de reformertes historie i Danmark og især i Fredericia.

Bibliotekar Jes H. Andersen har sammen med Tove Sminge Møller fra Reformert Menighed fundet litteratur frem fra Bibliotekets magasin for lokalhistorie.

Der findes en del historiske beretninger, hvoraf den ældste må være af pastor ved den reformerte ”Koloni” fra 1783 til 1811, Johan Marcus Dalgas. Han var en markant forkæmper for de reformertes rettigheder over for kongen og fæstningsbyens myndigheder. Til dette brug skrev han ”Historisk og statistisk beskrivelse over de reformertes etablissement i Fredericia”. Pastor Jacob Ludwig, menighedens præst fra 1883 til 1897, udarbejdede flere udgaver af fine stamtavler over de reformerte slægter, som kom til Fredericia efter kongens indbydelse i 1719. Jacob Ludwig skrev også flere bøger om de reformerte i Fredericia på tysk, som var menighedens sprog den gang.

En videnskabelig afhandling over perioden 1719 til ca. 1849 ”Fredericia-Kolonien, vort lille Frankrig” blev skrevet af cand.mag. N.C. Lukman. Den udkom på Aarhus Universitetsforlag 1939.

 At Reformert Menighed ”fylder” i Fredericias historie ses blandt andet af de forskellige udgivelser om byens historie og historiske mindesteder. Ligeledes findes beskrivelser af J. Hedemann Baagøe om trossamfundene og de reformertes tobaksdyrkning. Flere forfattere har på forskellig vis beskæftiget sig med historien. De seneste år er der blandt andet udkommet bøger af Rosa Engelbrecht om Reformert Skole, Reformert Menighed i perioden fra 1719 til 2013 og Reformert Kirkegård.

Bogudstillingen vil være suppleret med en række plakater med før-nu fotos, som kort fortæller om Reformert Menighed.

Udstillingen kan besøges fra fredag den 13. september til fredag den 4. oktober i Bibliotekets åbningstid.

https://v2.billetten.dk/index/eventdetails/eventno/78030?&q=88c889e5-f98b-4b3a-a276-39a78bd12a85&p=215902a9-9b95-4202-a9e8-cf92ed932cb1&ts=1566984830&c=billetten&e=201801&rt=Safetynet&h=ec63a4504fc4015bc1cf7d5992f54cc3