Fredericianerne skal måske vænne sig til længere responstider fra Fredericia Brandvæsen. Grunden er, at Fredericia Kommunes beredskabschef, Kaj Petersen, er utilfreds over, at  Landsretten har stadfæstet en dom fra byretten over en fredericiansk brandmand, der blev idømt en betinget frakendelse af førerretten i tre år samt syv dagbøder af 500 kroner  for uagtsomt manddrab under udrykning.

I januar måned 2014 mistede en 68-årig kvinde livet, da en brandbil under udrykning ramte hendes bil i krydset Snoghøj Landevej og Erritsø Bygade. Kvinden var passager i personbilen, der blev ført af hendes mand, som iøvrigt blev hårdt kvæstet ved ulykken.

– Indad her i huset får dommen den konsekvens, at brandfolk skal tænke sig utroligt godt om nu, og at vi ikke mere vil køre med udrykning over for rødt uden først at være standset helt ned, udtaler beredskabschef Kaj Petersen til Fredericia Dagblad.

Ansvaret for, at det ikke går galt, når færdselsloven bliver overtrådt, påhviler udrykningsføreren. Hovedreglen er, at hvis udrykningsføreren bliver indblandet i en færdselsulykke på grund af sin overtrædelse af færdselsloven, bliver han straffet for samtlige af de overtrædelser han foretager. Betingelsen for, at han må overtræde færdselsloven er nemlig, at han udviser ganske særlig forsigtighed, og det mener Retten ikke at den fredericianske brandmand har gjort.

I en bekendtgørelse om udrykningskørsel står der:

“Ved fremkørsel i lysreguleret kryds mod rødt eller gult lys skal føreren endvidere nedsætte hastigheden så meget, at der straks kan standses for tværgående færdsel.”