På det seneste byrådsmøde i Fredericia Kommune den 11. oktober 2021 blev Budget 2022 vedtaget af Socialdemokratiet sammen med forligspartierne.

I budgettet har vi sikret midler til et campus i Kanalbyen. Det har vi gjort, fordi vi tror på, at vi – sammen med uddannelsesinstitutionerne – kan skabe et unikt studiemiljø og trække nye uddannelser til Fredericia.

Det er en markant og nødvendig investering i fremtiden. Der er behov for, at langt flere i de kommende år uddanner sig, ikke mindst indenfor velfærdsområdet, hvis vi skal sikre velfærden. I 2030 vil der, som følge af den demografiske udvikling og minimumsnormeringer, mangle hele 14.600 pædagoger på landsplan.

Hvis vi skal sikre kvalitet i velfærden, er der behov for en massiv indsats på området. Jeg vil som kandidat til Fredericia byråd arbejde hårdt for, at vi i det kommende campus i Kanalbyen kan tilbyde en særlig tilrettelagt pædagoguddannelse efter samme model som den lokale læreruddannelse. Den har vi gode erfaringer med – i samarbejde med CVU Jelling.

Udover en lokal pædagoguddannelse vil jeg arbejde for at tiltrække flere videregående uddannelser,

herunder en IT-uddannelse. Google har for eksempel tradition for at engagere sig i det område, de har etableret sig i. Vi har som by og kommune tradition for at gå nye veje. Med en af verdens største IT-virksomheder, som har valgt vores kommune til, giver det derfor god mening at arbejde for en lokal IT-uddannelse, hvor vi tilbyder noget andet end det etablerede.

Et campus vil derudover have den positive virkning, at det vil bidrage til endnu mere liv i vores midtby med de mange studerende og med flere videregående uddannelser, der så igen vil bidrage positivt til studiemiljøet.

Med Budget 2022 er det også besluttet at etablere et ny bibliotek. Dermed får vi i Fredericia et bibliotek med nye tidssvarende rammer. Det bliver også til gavn for de studerende og for alle fredericianerne.

Carsten Høj Nielsen

Byrådskandidat, Socialdemokratiet