Der er stor interesse blandt danskerne for at bo mere bæredygtigt – men mange mangler viden om hvordan. En ny indsats fra Videncentret Bolius og Realdania vil styrke både viden og handlemuligheder i forhold til at bo bæredygtigt.

Byggeriet og brugen af bygninger står på verdensplan for op mod 40% af udledningen af drivhusgasser og er derfor en vigtig nøgle i forhold til at nå både nationale og globale klimamål. Det gælder også vores boliger – både vores adfærd i hjemmet, og når vi bygger nyt eller bygger om.

Heldigvis er mange danskere interesseret i at bo mere bæredygtigt. Det viser en undersøgelse, som Gallup har foretaget for Videncentret Bolius og Realdania. Kun 4% af de 2.040 adspurgte svarer, at de ingen interesse har i at bo mere bæredygtigt, mens 44% i høj grad eller meget høj grad er interesseret. Men hvor det efterhånden er almen viden, at vi bør flyve mindre og spise mindre kød, så svarer 23% i undersøgelsen, at manglende viden er en af de største barrierer for at leve bæredygtigt i boligen.

Derfor vil Bo Bæredygtigt – en ny indsats fra Videncentret Bolius og foreningen Realdania – gøre det lettere for danskerne at træffe de bæredygtige valg.

“Der er et stort potentiale i at få danskerne til at fokusere mere på bæredygtighed i deres bolig. Vi udleder store mængder CO2, når vi bygger nyt, bygger om og bygger til, men også bare når vi bor i vores boliger. Vi ved nu, at interessen for at bo bæredygtigt er stor, og at det i første omgang bl.a. er viden, der mangler,” siger Ulrik Heilmann, adm. direktør i Videncentret Bolius.

Bo Bæredygtigt skal fra 2021 og frem arbejde for at få danskerne til at vælge mere bæredygtigt og f.eks. sænke klima-aftrykket fra boligen. Det handler både om adfærd og forbrug i dagligdagen og om de valg, der skal tages ved større eller mindre bygge- og renoveringsprojekter.

Det vil bl.a. ske med oplysningskampagner og samarbejder med andre aktører, og så bliver det en ambition at få danskerne til at tage de gode råd til sig, dele deres egne erfaringer og indgå i fællesskaber om at nedbringe CO2-aftrykket.

Bo Bæredygtigt er en del af den filantropiske forening Realdanias samlede indsats for at fremme bæredygtighed inden for sit arbejdsfelt – det byggede miljø.

“Byggeri og bygninger er et afgørende fokus i klimakampen og i arbejdet for en mere bæredygtig fremtid. Lige fra byggesektoren og til den enkelte families hjem. Det er en vigtig opgave at bidrage til, at danskerne får mulighed for reelt at træffe bæredygtige valg i deres egen bolig. Vores datterselskab Videncentret Bolius er årligt i kontakt med 1,5 mio. danskere, der bl.a. på bolius.dk søger viden om boligen, og er derfor de helt rigtige til at stå i spidsen for denne opgave,” siger filantropidirektør Nina Kovsted Helk fra Realdania.

Danskerne om at bo bæredygtigt
44% er i høj eller meget høj grad interesseret i at bo mere bæredygtigt, og kun 4% er ikke interesseret.
23% peger på manglende viden som en af de største barrierer for at bo bæredygtigt.
26 % peger på prisen på de bæredygtige tiltag.
Med 76% og 59% er affaldssortering og vandforbrug det, flest er villige til at ændre.
46% og 30% peger at bo på mindre plads og at skrue ned for varmen som det, de vil have sværest ved at ændre.

5 nemme ting, du kan gøre for at bo bæredygtigt
Reparér i stedet for at smide ud. Selvom det nogle gange er billigere at købe nyt i stedet for at reparere, giver det god mening at reparere, da det forlænger levetiden af det, vi allerede har.
Sænk temperaturen indendørs. Du kan spare både energi og penge på at skrue et par grader ned for varmen, og for hver grad du sænker temperaturen i boligen, kan du spare ca. 5% på varmeregningen. Der bør dog minimum være 17-18 grader i alle rum.
Spar på strømmen i hverdagen. Vi har mange ting, der bruger strøm. Vær bevidst om, hvad du bruger, og sluk det helt, når ikke du bruger det.
Lån en boremaskine. En boremaskine bliver i sin levetid i gennemsnit brugt 12 minutter. Lån værktøj af dine naboer og lån selv dit eget ud.
Stil krav til din håndværker. Det er ikke en garanti, at din håndværker tænker bæredygtighed, når der skal udføres arbejde.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer