Børnehjælpsdagens Julelotteri er på gaden den 31. oktober, men i Fredericia kommune er der p.t. ingen tilmeldte sælgere. Lotteriet er ellers en risikofri indtjeningsmulighed for lokale fritidsforeninger, idrætsklubber og skoleklasser, der samtidig støtter en god sag.

“Desværre er Fredericia kommune endnu ikke repræsenteret på årets tilmeldingsliste. Det er ærgerligt for de børn og unge, som kunne få et tilskud til deres klub- eller klassekasse ved at sælge de velgørende Julelodder i deres lokalområde”, fortæller lotteriansvarlig Anne Nielsen fra Børnehjælpsdagen.

8,50 krone pr. solgt lod

Børnehjælpsdagen opfordrer derfor forenings- og skolelivet i Fredericia kommune til at melde sig på banen. Tilmelding til Julelotteriet 2015 er gratis og kan ske fra nu af og i hele salgsperioden (31. oktober – 24. december 2015) på www.bhd.dk

For hvert solgt skrabelod til 20 kroner giver Børnehjælpsdagen et provenu på 8,50 kroner direkte ned i klub- eller klasseklassen. Og det kan hurtigt løbe op: I 2014 tjente 541 foreninger, klubber og skoleklasser i alt 2,7 millioner kroner ved at deltage i Julelotteriet. Pengene er typisk øremærket til nyt klubudstyr, stævner, træningsdragter, lejrskole mv.

 

Overskuddet fra lodsalget går til Børnehjælpsdagens arbejde for anbragte børn og udsatte unge i Danmark. Alene Fredericia kommune har aktuelt 128 børn anbragt – enten på børnehjem eller i plejefamilier. Det betyder, at de foreningsbørn og skolelever, der sælger lodder lokalt, rent faktisk også støtter lokalt.

FAKTA OM BØRNEHJÆLPSDAGENS JULELOTTERI

  • Julelotteriet bliver solgt i perioden 31. oktober – 24. december 2015.
  • Skrabelodderne bliver solgt over hele landet af børn og unge, der er tilknyttet en fritidsforening, idrætsklub eller skoleklasse.
  • Et Julelod sælges for 20 kroner, heraf går 8,50 kroner til foreningen, klubben eller klassen, der typisk øremærker pengene til udstyr eller aktiviteter.
  • Børnehjælpsdagen har stået bag Julelotteriet siden 1999.