Sagen om borgervejleder Jesper Gottlieb er for så vidt simpel nok. Den handler om embedsapparatets magt og indflydelse, og den handler om borgernes retssikkerhed.

Byrådet i Fredericia Kommune traf en rigtig beslutning, da de besluttede sig for at styrke retssikkerheden i kommunen for 5 år siden. Forvaltningerne og embedsfolkene i Danmark har stor magt over borgerne. Og med stor magt følger der stort ansvar. For de bestemmer over stort og småt i borgernes liv. I takt med at samfundet er blevet mere og mere detailstyret, bliver borgerne underlagt flere regler, kontroller og rutiner fra samfundets side. Vi forventes at skulle efterleve et hav af regler samtidig med at de færreste har en chance for at kunne overskue dem alle sammen.

Advokater er dyre. Det er ikke alle forundt at kunne få juridisk bistand. Staten kan omvendt betale sig fra det hele med skatteborgernes penge. De skal nok få juridisk bistand, om så det koster millioner per sag. Men borgerne må klare sig selv. For de allersvageste borgere indskrænkes retssikkerheden år for år. Mange kan ikke overskue alle de krav de mødes af. Det er nemt for en offentlig medarbejder at sige ”det skal du” eller ”det er et krav”. Her behøver man ikke tage hensyn til den enkeltes muligheder for ”skal” er blevet normen. At påstå at man som sagsbehandler ikke begår fejl er beviseligt en påstand, der er forkert.

Mange sager hjemsendes til ny behandling i kommunen af Ankestyrelsen. Så man begår altså fejl. Det er ikke ensbetydende med at det er med vilje. Men fejlene rammer borgerne, der skal rette ind efter myndighedernes krav. Derfor er det ønskelige at man begår så få fejl som menneskeligt muligt. Det er tegn på magtfuldkommenhed, når man ikke ønsker at lære af fejl, ikke vil undersøges eller har mere travlt med medarbejdernes vilkår end borgernes. Men værst af alt så er denne indstilling med til at svække retssikkerheden og borgernes tillid til myndighederne.

Det kan et demokrati ikke tåle. Bestemmelsen om at man i kommunerne har mulighed for at indføre en borgerrådgiver, er et ønske om at styrke retssikkerheden. Lovens intention er ikke til at tage fejl af. Man vil gøre borgerrådgiveren uafhængig af forvaltningen og borgmesteren, så der er ikke skal tages hensyn til ansættelsesforholdet. Derfor reagerer offentligheden også med stor interesse, når man så tydeligt angriber hele fundamentet for en borgerrådgiver, som det nu er sket i Fredericia Kommune.

Det handler ikke om det er den ene eller anden person, der beklæder posten som borgerrådgiver. Derimod handler det om hvorfor man i 2017 ikke fik indskrevet den nødvendige tekst i styrelsesvedtægterne. Hvad ønskede man at opnå ved ikke at gøre det? Hvem ønskede at opnå det? Var det en forglemmelse? I hvert fald var man ikke i tvivl om at man havde ansat en borgerrådgiver. Det skrev man nemlig i kontrakten, en pressemeddelelse og på kommunens hjemmeside. Det blev også fortalt vidt og bredt. Og ingen anede nogen uråd, før borgervejlederen i 2021 selv skrev til borgmesteren og kommunaldirektøren, at han havde konstateret det ikke var skrevet ind i styrelsesvedtægten, hvilket han gerne ville have rettet op på.

Det er svært for forvaltningen at skjule at de fik en aha-oplevelse, hvor de nu kunne komme efter Jesper Gottlieb. For de brugte tiden herefter på at forberede et oplæg til økonomiudvalget om, at borgervejlederen skulle være underlagt kommunaldirektøren. Man forklarer at der er tale om en personalesag. Og at kommunaldirektøren var blevet bedt om at give Gottlieb en advarsel på (indtil videre) udokumenterede påstande om hans person og virke. Men hvorfor skulle lederen af Jobcentret med til den samtale?

Det kan kun være fordi, det var en magtdemonstration. At man ønskede at give Gottlieb besked om, at nu havde han at gøre, hvad der bliver sagt. Der er simpelthen ingen rationel grund til at give en borgervejleder en advarsel for øjnene af en utilfreds leder, der vil nyde hvert et øjeblik af denne situation. Dermed afslørede forvaltningen deres egentlige intention og den tydelige bias, der er rettet mod Jesper Gottlieb.

Sagen er den, at han fra starten af sin ansættelse har været uønsket. Fra første dag er han blevet mødt med uvilje og ukollegial adfærd fra en stor del af chefernes og sagsbehandlernes side. Den uvilje han møder kan man objektivt set godt forstå, for han skal ikke holde med kommunen. Det skal man jo ellers, når man er ansat i Fredericia Kommune. På den måde kan det ikke være et sjovt job at have, når man alene ved sin jobtitel bliver betragtet som fjenden. For hånden på hjertet, medarbejdere, så er der vel ingen af jer, der har lyst til at blive set efter i kortene.

Om borgervejleder Jesper Gottlieb er en diplomat eller ej, er en anden sag. Men faktum er at ingen af byrådspolitikerne i fem år har brugt tid på at snakke med ham. Selvom man har rig mulighed for at anvende en borgervejleder i sit politiske arbejde. I 2019 begyndte man tilmed at sige, at man fremover ville invitere borgervejlederen til flere udvalgsmøder. Allerede ved denne lille detalje kan man med fordel bemærke, at der ikke har været nogen stor viden om, hvad stillingen rummer.

Nu hygger forvaltningen sig gevaldigt med ordene ”vejleder” eller ”rådgiver”. Vi skal forstå, at det hele jo er et fedt, bortset fra at en ”vejleder” er underlagt – kommunalforvaltningen. Hold nu op. Det er pinligt. Det siger sig selv at en rigtig borgervejleder ikke skal have advarsler eller indkaldes til personalesamtaler med ledelsen af kommunen. Det er at holde borgerne for nar, når man gør den slags. De fleste kan se det. At der kan have været tale om en forglemmelse eller et bevidst forsøg på at have en smutvej ud hvis man skulle blive udsat for tilsyn, er endnu mere bekymrende.

Det er også bekymrende at beslutningen blev truffet i økonomiudvalget. Borgervejlederen er ansat af hele byrådet og samtlige byrådsmedlemmer. Derfor er det uanstændigt, at man ikke har haft en bred demokratisk samtale i byrådet om emnet. Samtidig kunne man anbefale at der også var dokumentation for påstande, samt at Jesper Gottlieb fik en mulighed for at forsvare sig selv. Ingen af delene har været på tale. Samtidig burde borgmesteren trække sig fra sagen, da han på linje med kommunaldirektøren bliver nævnt i de paragraffer, der diskuteres.

Det er uanstændigt, at man på denne måde bruger juridiske fiksfakserier til at undskylde det sjusk, der ligger til grund for denne nye sag i rækken af dårlige sager i Fredericia Kommune. Uanset hvem der har stillingen som borgerrådgiver, så skal der være respekt omkring borgernes retssikkerhed. Forrige uges begivenheder, både fra politisk side, såvel som fra forvaltningens, er en regelret latterliggørelse af borgerne i byen, og den retssikkerhed de allersvageste kan få ved at der er et tilbud om uvildig bistand i en kommune med sin egen andel af dårlige og tunge sager.

Det er uskønt. Det er pinligt. Men det er især mangel på demokratisk tankegang på rådhuset. Vi må holde jer op på de løfter I alle har afgivet under valgkampen. Alle 21 medlemmer af byrådet:

Ordentlighed, åbenhed og en sund kultur.

1 KOMMENTAR

  1. Tak til Janus Bang for denne fantastiske gode artikel. Bedre kan det ikke beskrives om Fredericia Kommune, der gennem mange år har været en kommune, som har lukket sig om sine skandaler, dårlig sagsbehandling m.m. Ordentlighed, åbenhed og en sund kultur var Borgmesterens ord, da han satte sig til rette i Borgmesterstolen, MÅSKE, med et enigt Byråd, men da Fredericia er en socialdemokratisk enerådigt styret by, kan man godt få den opfattelse, at det er blevet slettet, det er jo sket tidligere fra selvsamme parti, og intet kan genskabes. Det sender efterhånden nogle dårlige signaler til borgerne med sagen om Borgervejleder eller Borgerrådgiveren Jesper Gottlieb. Det synes som om, at der i kommunen bliver fiflet med ting, som ikke tåler dagens lys, og derfor helst ikke skal afsløres, hvilket man som bisidder for længst har opsnappet, når sager, der sendes til Ankestyrelsen, ikke bliver afsendt i sin helhed, hvordan skulle andre øjne så kunne se fejlene, og hvad sker der videre med de borgers sag? Det er på tide, at Borgmesteren, som den øverst ansvarlige i kommunen, får styr på sine embedsmænd, før mappen af dårlige sager vokser sig større. Netop her vil Borgervejleder Jesper Gottlieb være den rette person med sine kompetencer som sagsbehandler og jurist, at det ikke sker, ved at gør sagsbehandlerne opmærksom på, at lovgivningen ikke er overholdt, eller der kan være andre muligheder. Han er ansat til at tale borgernes sag og ikke sagsbehandlerens eller kommunens. Borgervejleder Jesper Gottlieb er en rolig og seriøs person at have med ved møderne, men som også siger sin mening, når der er behov for det, hvilket er hans job, og det skal man kunne acceptere i forvaltningerne.

Kommentarsporet er lukket