Den nyeste opgørelse over anmeldelser vedr. covid-19 viser, at Sydøstjyllands Politi i det forgange døgn har registreret 17 anmeldelser, og at der er foretaget 2 sigtelser i politikredsen.

I Danmark er en række tiltag sat i værk, som et led i bekæmpelsen af udbredelse af coronasmitte. De aktuelle tiltag drejer sig om forsamlingsforbuddet og lukning af værtshuse, restauranter mv. 

Tallene omfatter perioden torsdag den 16. april kl. 7.00 – fredag den 17. april kl. 7.00. 

Anmeldelser og sigtelser
I forhold til kravet om lukning er der i politikredsen i det seneste døgn registreret 2 anmeldelser, der vedrører en danseskole og et bordel. Da patruljen nåede frem, blev der ikke foretaget sigtelser i forbindelse med danseskolen, men i forhold til bordellet blev to prostituerede kvinder sigtet.   

I forhold til forbud mod større forsamlinger har politikredsen det seneste døgn registreret 12 anmeldelser, der omhandler et større antal personer under bustransport, ved en pølsevogn, bekymring omkring en større forsamling af personer, der ville synge fødselsdagssang for Dronningen, bekymring omkring en invitation til en 18-års fødselsdag hvor mange personer skulle være inviteret, samt flere personer forsamlet på friarealer og rekreative områder i politikredsen.

Der er ikke konstateret overtrædelser af gældende lovgivning i de anmeldte forhold.

Der er herudover registreret 1 anmeldelse omkring en person, der tog billeder af covid-podningsteltet i Horsens. Den pågældende person blev anmodet om at respektere borgernes privatliv ved ikke at tage billeder på stedet.

Der er også registreret 2 anmeldelser vedrørende personer, der på grund af covid-19 har fået deres visum forlænget, idet udrejse ikke var muligt.

Sydøstjyllands Politi er løbende i dialog med både borgere og virksomhedsejere i forbindelse med de tiltag, som regeringen har sat i værk for at mindske smittespredning i samfundet, og politiet ønsker ikke at udpege konkrete borgere eller virksomhedsejere, som vi har været i dialog med.

Leave a Reply