Mange ejerledere har oplevet høje vækstrater de seneste tre år og har positive forventninger til vækst de kommende år. Samtidig arbejder 90 % af ejerlederne med bæredygtighed, men flere kan med fordel rapportere på de ikke-finansielle data. Det viser Ejerlederanalysen 2021 fra PwC.

Ejerlederanalysen 2021 fra PwC viser, at et stigende antal ejerledere har opnået en høj samlet vækst i løbet af de seneste tre år. Hele 38 % kan således berette om en samlet vækst over 50 % for den treårige periode. Til sammenligning svarede 25 % det samme i 2020. Desuden tror hele 69 % af ejerlederne på en øget vækst på mere end 25 % over de næste tre år. Det tal var 43 % sidste år.

– Analysen bekræfter, at mange ejerledere generelt har klaret sig godt under COVID-19-pandemien, og en høj andel ser lyst på vækstmulighederne i de kommende år. Pandemien har naturligvis ramt nogle brancher hårdere end andre, men ifølge analysen er hver anden ejerleders vækstforventninger helt upåvirket af pandemien, fortæller Ulrik Ræbild, partner i PwC, der glæder sig over, at hele ni ud ud af ti af ejerledere er tilbage på sporet fra før pandemien.

PwC’s ejerlederanalyse viser desuden, at færre ejerledere er blevet kontaktet vedrørende muligheden for salg (62 % i 2021 mod 73 % i 2020), ligesom ejerlederne ønsker at holde fast i deres virksomhed i længere tid før en eventuel overdragelse. Således svarer 37 %, at der vil gå mindst 10 år før et evt. salg mod 27 % i 2020.

– Efter et rekordår i 2020 med stor efterspørgsel fra køber, er interessen for ejerskifte på den korte bane dæmpet en smule. Det sidste års afsluttede og igangværende virksomhedshandler har da også været massiv, men der er ingen tvivl om, at investorerne fortsat er meget interesseret i de danske ejerledede virksomheder. Vores analyse viser også, at flere ejerledere generelt er åbne for et salg på længere sigt, siger Ulrik Ræbild, der hæfter sig ved, at kun hver fjerde ejerleder nu afviser et fremtidigt salg, hvor det i 2020 var hver tredje.

Ejerlederne har stort fokus på bæredygtighed

Hele 9 ud af 10 ejerledere arbejder med bæredygtighed ifølge ejerlederanalysen, og heraf arbejder hver tredje med alle dele af ESG (miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold). Det er især miljø og klima – E’et i ESG – der har høj prioritet. Når ejerlederne svarer på, hvordan de arbejder med bæredygtighed, peger 86 % således på miljømæssige forhold. 65 % nævner, at de arbejder med sociale forhold (S i ESG), mens 38 % arbejder med ledelsesmæssige forhold (G i ESG).

“Det er meget positivt, at så mange ejerledere arbejder med bæredygtighed. Det viser, at det i høj grad er en del af ejerlederens DNA at engagere sig i det samfund, de er en del af, og særligt i miljømæssige og sociale forhold, ligesom de anser det som vigtigt for deres konkurrenceevne,” udtaler Ulrik Ræbild.

Flere kan med fordel rapportere på de ikke-finansielle data

Analysen viser desuden, at de ejerledere, der arbejder med bæredygtighed, har arbejdet målrettet hermed i flere år. Således har 80 % arbejdet struktureret med bæredygtighed i mere end 3 år. Over halvdelen af disse ejerledere rapporterer dog ikke på miljømæssig bæredygtighed, ligesom 45 % ikke arbejder ud fra en fastlagt målsætning om reduktion af klimamæssige påvirkninger.

– Det bliver stadigt vigtigere at kunne rapportere om det ansvar, man tager som virksomhed. Miljø og klima, sociale forhold og rettigheder samt god selskabsledelse er blevet nøgleord og forhold, som er nødvendige for virksomheder at tage stilling til. Der er forventninger fra investorer, medarbejdere, kunder, og samfundet generelt om, at virksomhederne agerer ansvarligt og bidrager til samfundet, fortæller Ulrik Ræbild, der finder det positivt, at 39 % af ejerlederne måler på diversitet, da det er med til at fremme ligestilling:

“Ejerlederne kan dog ligeså vel som mange andre virksomheder blive bedre til at rapportere på alle de gode ESG-initiativer, som de igangsætter,” slutter Ulrik Ræbild.

Om analysen

Analysen af de dygtigste ejerledere i Danmark er afsæt for konkurrencen om at blive Årets Ejerleder 2021. PwC analyserer mere end 10.000 ejerledede virksomheder ud fra offentlige regnskabstal. Af disse er 150 ejerledere udvalgt som nominerede, som PwC’s og Nykredits eksperter interviewer personligt, hvorefter der udarbejdes en kvalitativ analyse. Derefter står juryen klar til at mødes og udvælge vinderne i hver region og en vinder på landsplan. De skal overholde følgende krav:

 • A/S – ApS – P/S
 • Minimum 10 ansatte
 • Eksisteret i minimum 5 år
 • Positiv egenkapital i seneste regnskab
 • Positivt resultat i seneste regnskab
 • Vækst i dækningsbidrag set over en 3-årig periode eller en vækst i dækningsbidrag på min. 15 % i seneste regnskabsperiode
 • Excl. børsnoterede selskaber og deres datterselskaber
 • Excl. datterselskaber af udenlandske virksomheder
 • Excl. selskaber på Børsens Top 100 eller deres datterselskaber
 • Ejerlederen skal have central indflydelse på den daglige drift
 • Ejerlederen skal have en betydende ejerandel (>20 %)

Fakta om Årets Ejerleder 2021

Det er PwC, Nykredit, Dansk Erhverv og Finans, der står bag Årets Ejerleder, som afholdes for 18. gang. Årets tema er bæredygtighed.

De syv regionale vindere går videre til landskåringen, som finder sted den 18. november 2021 hos PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.

Juryen består af repræsentanter fra Dansk Erhverv, Nykredit, PwC og en erhvervsprofil.