Danske Lions klubber slår et slag for at udrydde mæslinger i 3. verden. I næste uge (uge 5) forsøger mange Lions klubber at skaffe midler til at vaccinere mod mæslinger i fattige lande.

I den 3. verden er mæslinger en sygdom, der koster livet for et stort antal børn – årligt over en halv million. Det er den 8. hyppigste dødsårsag, og den forårsager flere dødsfald end mange andre sygdomme. Dertil kommer et stort antal mæslingeramte børn med slemme følger: blindhed, høretab, handicaps og hjerneskader.

Der er dobbelt håb
‘One shot – one Life’ lyder motto for Lions Mæslinge projekt. For ca. 8 kr. kan et barn blive vaccineret mod mæslinger for livet. Derfor prøver Lions nu at skaffe midler til vaccinationer – i samarbejde med Bill & Melinda Gates Foundation og UK Aid, der dobler op på de danske midler. Giver man fx 25 kr., kan vi vaccinere 3 børn plus 3 mere som følge af støtten, der har gjort, at Lions Danmark har været med til at vaccinere 731.830 børn i den 3. verden.

Sarah fik mæslinger
Som 5-årig fik hun mæslinger uden at være vaccineret. Efterfølgende har hun oplevet nedsat hørelse og syn samt indlæringsvanskeligheder. Et andet eksempel er en pige, der får mæslinger 11 måneder gammel og 24 år senere får hun konstateret en form for sent indsættende hjernebetændelse. Benjamin fra Ghana bliver blind som 7-årig og vi kan fortsætte, eksemplerne er mange.

Symptomer på mæslinger
Mæslinger – en utrolig smitsom virussygdom – viser sig ved feber, forkølelse og overfølsomhed over for lys. Efter 3-4 dage ses et udslæt, som starter i ansigtet og fortsætter ned over kroppen. Sygdommen rammer typisk uvaccinerede børn, unge og yngre voksne. Helt små børn op til 4-6 måneder er som regel beskyttet af antistoffer fra moderen. Næsten 30 pct. af de ramte får følgesygdomme som mellemøre-, lunge- og i sjældne tilfælde hjernebetændelse samt blodplademangel. Disse sygdomme følges ofte af diarré og dårlig appetit og kan i de fattige lande give yderligere underernæring, vitamin A-mangel med blindhed til følge .

Ingen mæslinger efter 2020
Samarbejdet med Bill & Melinda Gates Foundation og UK Aid har som mål at udrydde mæslinger i 2020, hvorfor vi ønsker at vaccinere 275 mio. børn inden da. Det kan lade sige gøre fx. polio og kopper er udryddet. For mæslingers vedkommende har vi reduceret dødstallet med ca. 80 pct. eller til ca. 90.000 i 2016. I øvrigt samarbejder Lions på verdensplan også med de to FN-organisationer WHO og UNICEF.

Hvorfor en Lions opgave
For Lions er det en fantastisk mulighed for at være med til udrydde en dødelig børnesygdom. Mæslinger rammer ofte børnenes syn, hvor syn netop er et af fokusområderne i Lions hjælpearbejde.