Forside Fredericia Madsby Legepark søger om tilskud til Halloween

Madsby Legepark søger om tilskud til Halloween

DEL

Madsby Legepark har fremsendt ansøgning om tilskud til udsmykning og aktiviteter i parken i forbindelse med Halloween 2019. Ansøgningen indstilles til delvist tilsagn.

I lighed med det årlige julemarked ønsker Madsby Legepark at skabe en ny event, der skal henvende sig bredt til børnefamilier, børnehaver og øvrige gæster i parken. Arrangementet, der tematisk tager udgangspunkt i Halloween, skal strække sig over tre uger og skal som udgangspunkt være et gratis tilbud.

I den første uge (efterårsferien) pyntes der op i hele parken. Fra lørdag i uge 41 og hele uge 42 vil der være nye halloween-aktiviteter i parken samtidig med, at parkens normale aktiviteter er åbne. Nogle vil være gratis, andre vil koste et mindre beløb at prøve.

I uge 43 og 44 vil Legeparken holde åbent for børnehaver, skoler og alle andre på hverdage, og i weekenden uge 43, vil der ligeledes være åbent i madpakkehusene, informationen og kreative værksteder for kommunens øvrige borgere og andre gæster.

Der afholdes sæsonafslutning d. 31. oktober med en stor halloweenaften for hele familien fra kl. 16 til 19, der afsluttes med et halloweenoptog gennem Legeparken.

Madsby Legepark planlægger således at forlænge sin sæson frem til 31. oktober, og det er tanken, at arrangementet skal være en årligt tilbagevendende begivenhed.

For nærmere beskrivelse af udsmykning og planlagte aktiviteter: Se bilag.

Det samlede budget for projektet er på kr. 150.000. Heraf søges kr. 80.000 finansieret via sponsorater (primært materialer mv.). Madsby Legeparks egenfinansiering er på kr. 20.000. Kultur- og Idrætsudvalget søges om et tilskud på kr. 50.000.

Ønsker udvalget at imødekomme ansøgningen kan finansiering ske af udvalgets tilskudskonto, hvor der står 391.000 kr.

www.eventc.dk
DEL